skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Het blijkt soms een groot spanningsveld; het adequaat uitvoeren van de Wet verbetering poortwachter, de mens centraal, en efficiënt sturen op kosten. Spraken we eerder over het verschil tussen verantwoording nemen  en het hebben van de verantwoordelijkheid bij re-integratie, gaat het nu over de dreiging van het zwaard van Damocles. De dreigende loonsanctie aan de werkgeverszijde en het dreigend verlies van de arbeid voor de werknemer. Het zijn de werkelijke cliffhangers voor beide partijen.

Grofweg zijn de oorzaken van een loonsanctie te splitsen in: administratieve sancties 46,2% en inhoudelijke sancties 53,8%. Wat dieper in de cijfers gedoken valt op dat die administratieve sancties eigenlijk zonde zijn, omdat deze in de meeste gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Echter, van die 53,8% aan inhoudelijke sancties blijkt dat bij meer dan de helft van die gevallen spoor 2 niet of onvoldoende ingezet is of dat er te laat iets aan re-integratie is gedaan.

Winst te behalen
Voor de werkgever is de Wet verbetering poortwachter een moloch van een wet. Daar zullen we het snel over eens zijn. De landen om ons heen kijken vanuit een internationaal perspectief vreemd naar ons met deze zeer kostbare regeling. Toch een paar tips waar u absoluut winst kunt behalen:

Probeer op de eerste plaats de medewerker zo snel mogelijk terug naar het bedrijf te krijgen. Het geeft de werkgever ook het gevoel dat hij erbij hoort. Overleg met de bedrijfsarts wat haalbaar is. Al is het maar voor een paar uur per week. Naar mate iemand langer thuis is nemen de kansen snel af. Onderzoek toont aan dat werknemers die langer dan 3 maanden thuis zijn slechts 35% re-integreert op de werkplek.  

Meer tips:

 • De werkgever is eindverantwoordelijk voor alles, werk samen, maar houdt de controle.De bedrijfsarts is slechts uw adviseur. U zit aan het roer.
 • Zorg voor een goed beleid met betrekking tot verzuim.
 • Start direct na de ziekmelding met re-integratie.
 • Houdt tijdens het gehele ziekteproces een duidelijk dossier bij. Maak gespreksverslagen. UWV toetst bij de re-integratie inspanningen op tijdigheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid.
 • Vraag op tijd een deskundigenoordeel (DO) aan bij UWV. Dan weet u tussentijds of u goed bezig bent.
 • Zet op tijd een arbeidsdeskundige in. Bij voorkeur al in het 1e jaar bij twijfel over eigen werk.
 • Zet op tijd spoor 2 in als blijkt dat er geen terugkeer in het eigen bedrijf is. Wanneer is het tweede spoor adequaat?
  • 1. Heldere uitgangspositie en einddoel is vastgesteld.
  • 2. Planmatig gericht op wegnemen belemmeringen, positie versterkende activiteiten.
  • 3. Activiteiten en interventies zijn vastgelegd.
  • 4. Het plan is regelmatig geëvalueerd / bijgestuurd.
 • Zet een externe partij in bij meningsverschillen of conflicten.

Iets wat we naar ons idee te weinig zien in het dossier is het verlengen van de re-integratie periode. U kunt een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting aanvragen bij het UWV. Telkens met drie maanden. Dit lijkt onlogisch, maar er kunnen toch meerdere redenen voor zijn, zoals het uitblijven van het resultaat. Het kan namelijk zijn dat een nieuwe baan in zicht is, maar nog niet behaald, of dat er andere kansen gemist zijn. In een verlenging van drie maanden kunt u, in plaats van geheid een loonsanctie krijgen, alsnog proberen aan uw verplichtingen te voldoen. De kosten zijn bij succes lager dan de kosten en negatieve gevolgen van een loonsanctie. Naast het feit dat het ook de moeite waard kan zijn een positieve relatie met het UWV op te bouwen.

En als u als ezelsbruggetje in gesprek met uw collega’s het volgende maar blijft vragen aan elkaar komt u al een heel eind:

 1. Is het eigen werk nog passend (te maken)? Hoelang blijven we dat nastreven?
 2. Zo neen, is er ander passend werk binnen de eigen organisatie? Is dit ook reëel en haalbaar?
 3. Zo neen, op zoek naar passend werk elders! Wanneer starten we daarmee?

Succes namens het team van de EmployGroep!

Leestips:
Is betrokkenheid de heilige graal van de werkgever en werknemer relatie?
Wie neemt er verantwoording bij verzuim?
Tips voor een succesvolle re-integratie na een burnout
MBTI-tests geven waardevolle kennis voor managers
Stress is besmettelijker dan gedacht.
Hoe ziet het verloop van mijn re-integratie eruit?
Cursus macrameeën tijdens een 2e spoor?

Back To Top