skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

“MBTI tests geven waardevolle kennis voor managers”

Hoe komt het dat je bij de ene medewerker alles voor elkaar krijgt en bij de andere op weerstand en onbegrip stuit terwijl je hetzelfde doet? Om effectief richting te geven, is het belangrijk de persoonlijke stijl van medewerkers te begrijpen en er rekening mee te houden. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeuren en gevoeligheden. Dat is bepalend voor hoe iemand leiding en instructies ontvangt.

Een van de meest gebruikte modellen om persoonlijke voorkeursstijlen te achterhalen is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Myers en Briggs gebruiken vier afzonderlijke schalen die iemands levenshouding en gedragsstijl weerspiegelen. Elke schaal bestaat uit twee voorkeuren. Elk mens gebruikt ze beiden, maar heeft een voorkeur voor één ervan. Het is het meest onderzochte en geteste persoonsanalyse ter wereld.

 1. Waar haalt iemand het meest energie vandaan?
 • Extraversie
  Kenmerken: gericht op de externe omgeving, bij voorkeur mondeling communiceren, leren door te handelen en te discussiëren, initiatief nemen en sociaal expressief gedrag.
 • Introversie
  Kenmerken: voorliefde voor het innerlijk, bij voorkeur schriftelijk communiceren, leren door na te denken en mentale oefening, concentratie en teruggetrokken en rustig gedrag.

2. Hoe neemt iemand informatie op?

 • Observatie
  Kenmerken: aandacht richten op wat echt en feitelijk is; waarderen van praktische toepassingen, informatie stapsgewijs willen verwerven.
 • Intuïtie
  Kenmerken: aandacht richten op het totaalbeeld en de verschillende mogelijkheden, abstract en theoretisch qua instelling, alles behalve stapsgewijs informatie verwerven: van de hak op de tak springen.

3. Hoe neemt iemand beslissingen?

 • Reflectie
  Kenmerken: analytisch denken, probleemoplossende vaardigheden, oorzaak-gevolg redeneringen, vastberadenheid, eerlijk en redelijk zijn.
 • Gevoel
  Kenmerken: sympathieke houding aannemen, impact hebben op mensen, zich laten leiden door persoonlijke waarden, streven naar eensgezindheid, meevoelen.

4. Hoe organiseert iemand zijn werk en leven ?

 • Beheersing
  Kenmerken: schematische aanpak, systematiek, organisatie en planning, vermijden van stresssituaties.
 • Perceptie
  Kenmerken: spontaniteit, openheid, onsystematische aanpak, flexibiliteit, energie halen uit stresssituaties.

Door deze voorkeuren te combineren, ontstaan 16 verschillende types. Er bestaan geen goede of slechte voorkeuren en dus ook geen goede of slechte types.

De Myers-Briggs Type Indicator helpt managers hun eigen voorkeurstype en dat van hun medewerkers te doorgronden. Die kennis komt van pas bij:

 • Keuze van de meest effectieve managementstijl (situationeel leidinggeven)
 • Ontwerp van persoonlijke ontwikkelingstrajecten
 • Advies over opleiding en loopbaan
 • Teambuilding en teamontwikkeling
 • Communicatie met individuele medewerkers en teams

Re-Employ heeft een gecertificeerde trainer die MBTI profiel analyses kan afnemen bij managers, medewerkers en teams die hun zelf inzicht wensen te vergroten, samenwerking en communicatie met collega’s of klanten willen verbeteren,  hun blinde vlekken willen vinden, of willen leren elkaars sterke kwaliteiten zodanig in te zetten dat het hele team succesvol wordt.

De training kan zowel op individuele basis als in teamverband worden gegeven.Voor prijsopgave mailt u met : Backoffice@re-employ.nl

Back To Top