skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Van R-employ naar Re-employ

R-employ opent haar deuren in 2000 vanuit de visie van de oprichter Peter Bijnen die invulling wilde geven aan het begrip ‘Beter aan het Werk’. Met zijn werkervaring opgedaan in de psychiatrie als sociotherapeut, meende hij dat betere communicatie mens en organisatie dichter bij elkaar kon brengen. Peter werkte voor een onderdeel van het management van een landelijke commerciële dienstverlener en als oprichter van een bureau gericht op personele mobiliteit voor 30 instellingen uit de gezondheidszorg. En had daardoor een ideale positie dit inzicht en overzicht te verwerven.

De grote belangstelling voor de onderscheidende wijze waarop R-employ haar trainingen, gericht op communicatie en management gaf, zorgde voor een groei en maakte dat R-employ landelijk naam maakte met haar trainingen bij tal van bedrijven en instellingen.

Vervolgens werd het dienstenaanbod uitgebreid met begeleiding bij outplacement en re-integratietrajecten en zette het bureau zich in 2007 landelijk in de schijnwerpers door het best plaatsend bureau van Nederland te worden. Mensen vanuit de WW werden met een percentage van 84% geplaatst!

Op diverse plekken in de randstad werden vestigingen van R-employ gestart. Door de nieuwe strategie om zich dichter bij de cliënt en de opdrachtgever te gaan begeven, is R-employ in 2012 haar diensten landelijk flexibel aan gaan bieden vanuit iedere wenselijk locatie met als basis één hoofdkantoor waar de commerciële en administratieve ondersteuning gegeven wordt. In 2013 en 2014 heeft zij veel aandacht besteed aan ontwikkeling en onderzoek binnen de interne organisatie in samenhang met de ontwikkelingen in de markt. Grote aandacht is uitgegaan naar kwaliteit en borging van de bedrijfsprocessen. Dit heeft de fundamenten van R-employ verstevigd en een succesvolle toekomst gegarandeerd

Bij het vernieuwde R-employ paste ook een nieuwe uitstraling en een nieuwe naam. In 2014 wijzigt R-employ daarom haar naam in Re-employ en lanceert een nieuwe huisstijl en website. Ook het dienstenaanbod wordt uitgebreid met financiële planning.

En nog dagelijks werkt Re-employ aan het up to date houden van de eigen organisatie daarnaast doet zij dat, middels nieuwsberichten, blogs, nieuwsbrieven en masterclasses ook voor de hele sector.

Re-employ is daardoor ca. 50% succesvoller dan haar concurrenten en blijft een bron van vooruitgang en inspiratie. Een veranderende arbeidsmarkt vraagt om een meegroeiende re-integratie- en loopbaanbegeleidingspartner.

En dat alles nog steeds onder de bezielende leiding van Peter Bijnen

In de ontwikkeling van specialist op het gebied van mobiliteit heeft Re-employ een keten van dienstverleners om zich heen verzameld als arbeidsdeskundigen, arbodienst, therapeuten, coaches en trainers. Allen bevlogen professionals waarmee in gezamenlijkheid ondersteuning gegeven wordt aan goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Meer informatie

Voor meer informatie over Re-employ en de arbeidsmarkt neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.

Back To Top