Re-integratie (2e spoor re-integratie)

Gedwongen een baan verlaten omwille van ziekte maakt werk zoeken extra uitdagend binnen de re-integratie (2e spoor re-integratie). De confrontatie aangaan met het niet meer kunnen wat vroeger wel mogelijk was wordt ondersteund binnen het re-integratietraject. De ziekte of aandoening vertroebelt het perspectief voor de carrière. Door de medische, psychische of andere problematiek moet er middels de re-integratie buiten het eigen bedrijf gezocht worden naar ander werk (2e spoor re-integratie). Re-employ is het re-integratiebureau dat behalve het vinden van een nieuwe werkplek of carrière ook aandacht besteed aan het kunnen accepteren van de situatie. Dit is onderdeel van het re-integratieplan.

Individueel maatwerk in re-integratie (2e spoor re-integratie)

Bij een 2e spoor re-integratie (dat is een re-integratietraject voor werk bij een nieuwe werkgever) staan belangen en behoeften van werkgever en werknemer vaak onder druk. Het vraagt om een zorgvuldige aanpak waarbij de belangen van beide partijen en de onderlinge afspraken moeten worden geborgd.

Wij stemmen als gerenommeerd re-integratiebureau het re-integratietraject nauwkeurig af op de wensen en mogelijkheden van de werknemer. De werkgever ontvangt net zoals de werknemer heldere en overzichtelijke voortgangsrapportages van het re-integratietraject.

Re-integratiebureau met hoog slagingspercentage

Wij zijn al 17 jaar actief met 2e spoor re-integratie en zijn daardoor als re-integratiebureau specialist in uiteenlopende branches met een bewezen methodiek en hoge plaatsingspercentages. Onze aanpak is concreet, mens- en resultaatgericht en kenmerkt zich door een hoge cliënt- en klanttevredenheid. We hebben een passie en gedrevenheid voor ons vak, zijn informeel, maar professioneel en hechten veel waarde aan een prettige samenwerking met alle partijen. 2e  spoor re-integratie geeft een situatie waarbij afbakening van verantwoordelijkheden, goede communicatie en eigenaarschap over eigen toekomst cruciaal zijn. Re-employ hanteert een zogeheten ‘tripartiete aanpak’: werkgever, werknemer en Re-employ spreken af dat zij elk individueel verantwoordelijk zijn de nodige inspanning te leveren om de 2e spoor re-integratie te laten slagen. Dat geeft duidelijkheid en zorgt voor snel resultaat en voorkomt problemen met uitkeringsinstanties.

De werkwijze van Re-employ bij 2e spoor re-integratie

Zelfsturing en eigen regie vinden wij ook belangrijk en motiverend bij 2e spoor re-integratie. Ondanks dat er misschien veel vragen zijn en er onzekerheid is is er ook veel kennis en inzicht in mogelijkheden en/of onmogelijkheden bij u als kandidaat. Daarom kiezen wij ervoor om de werknemer samen met de werkgever, na te laten denken over wat er nodig is voor het creëren van een nieuwe toekomst. Aan de hand van een vrijblijvend oriënterend gesprek wordt er vast een eerste aanzet tot een re-integratieplan gemaakt. Uiteindelijk bestaat het 2e spoor re-integratietraject uit een intakegesprek gevolgd door de in samenspraak gekozen modules. Deze worden binnen individuele coachingsgesprekken en workshops eventueel aangevuld met testen en assessments. Gedurende het gehele programma ‘’werk’’ krijgt de klant te maken met één persoonlijke re-integratiecoach.

Aantrekkelijke tarieven & procedures middels een modulair traject

Aan de hand van een oriënterend kennismakingsgesprek met de medewerker en de werkgever maken we graag een vrijblijvende offerte op maat. Datgene dat wij aanbieden zijn modulaire trajecten op maat waardoor u bij een 2e spoor re-integratietraject invloed en sturing op de kosten en inhoud heeft.

Re-employ maakt een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) en zet hierbij de volgende instrumenten in:

  • Enneagram
  • MBTI
  • Transactionele Analyse
  • Assessment
Bekijk hier de Persoonlijke Profiel Analyse

Oriënteren op de arbeidsmarkt

Re-employ stelt alles in het werk om het beste uit iemand naar boven te halen. Welke mogelijkheden en /of kansen zijn er buiten de juist onderkende beperkingen? Samen bouwen we aan een nieuw profiel voor een baan. We ontrafelen de taken en vaardigheden uit het oude profiel van de functie en we inventariseren de eigenschappen en vaardigheden van de werknemer. Deze grondige persoonlijke oriëntatie is de sleutel tot succes in een traject dat leidt tot nieuw werk, het re-integratietraject. Een assessment behoort, naast andere tests, tot de mogelijkheden. We doen dit soort onderzoek vaak door middel van een Persoonlijke Profiel Analyse. Een onderzoek door onze arbeidsdeskundige gaat over het algemeen vooraf aan het traject, maar kan ook onderdeel uitmaken van de fase waarin de oriëntatie wordt uitgevoerd. Dit onderzoek door de arbeidsdeskundige geeft inzicht in wat fysiek en mentaal haalbaar is.

Stage brengt een nieuw perspectief

De weg van een geslaagd re-integratietraject is voor iedereen anders. Afhankelijk van de mate van aansluiting op de arbeidsmarkt bekijken we of het aan te raden is om te starten met een stage, eventueel gecombineerd met een opleiding. Stage is een uitstekende mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en daarmee het perspectief op de arbeidsmarkt te vergroten. Voor de stage begint, kan er worden deelgenomen aan een workshop die voorbereidt op het sollicitatiegesprek voor de stageplaats. Ook het cv en de eventuele sollicitatiebrief krijgen aandacht. Al tijdens de periode waarin stage wordt gelopen, gaat de jobhunter assisteren bij de zoektocht naar een betaalde baan die aansluit op de stage. Het is mogelijk workshops te volgen als onderdeel van het persoonlijke marketingplan of de volledige training Personal Branding.

Re-employ Nieuw perspectief

Personal branding

Er is veel veranderd in de manier waarop mensen tegenwoordig een nieuwe baan vinden. Het gaat erom een juiste ‘match’ te vinden. De inhoud van een nieuwe baan, maar ook de persoonlijke kwaliteiten moeten aansluiten bij de sfeer van de nieuwe werkgever.

Mensen moeten zich profileren via onder meer sociale media en door hoe zij zich presenteren.

Om zich op een professionele wijze te kunnen begeven op de arbeidsmarkt, biedt Re-employ workshops aan en /of een volledige training voor personal branding Hoe verkoop jij jezelf? Jij als je eigen merk. Daarnaast komen onderwerpen als de inzet van sociale media (met name LinkedIn), presentatie (via gesprek of video alsmede e-portfolio), netwerken, vacatureanalyse en het schrijven van een aansprekende sollicitatiebrief aan de orde. Het resultaat is een persoonlijk marketingplan waarmee je doelgericht aan de slag kunt met ondersteuning van een jobhunter.

Re-employ Netwerken

Werk vinden via netwerken

In het persoonlijke marketingplan is een meer dynamische aanpak opgenomen om je baan te vinden. We brengen je volledig op de hoogte van alle ins en outs over LinkedIn en stellen het netwerk van Re-employ voor je open om die nieuwe baan te bemachtigen. We hebben in de afgelopen vijftien jaar in alle branches en bij vele organisaties ingangen gecreëerd, waardoor er zicht is op de zogezegde verborgen vacatures.

Het succes van de ‘re-integratie driehoek’

Ons traject gericht op re-integratie is niet vrijblijvend: alle partijen hebben een inspanningsverplichting. Werkgever, werknemer en Re-employ vormen een driehoek waarbinnen zij allemaal de nodige inspanning leveren om de re-integratie te laten slagen. Re-employ zorgt voor duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen, betrokkenheid en intensieve communicatie. En dat werkt!

Meer informatie

Voor meer informatie over Re-employ en de arbeidsmarkt neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.