skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Waar we alweer een paar weken met de maatregelen tegen Covid-19 onze weg proberen te vinden; gewend zijn geraakt dat onder speciale omstandigheden de vitale beroepen doorwerken en de rest onder uitdagingen thuiswerken; waar ‘Social distancing’ al ingeburgerd lijkt te zijn, wordt het ook tijd om naar bepaalde plichten en mogelijkheden te kijken die aan het werkgeverschap gesteld worden ten tijde van het coronavirus.

Zijn de maatregelen omtrent het coronavirus een deugdelijke grond voor stagnatie van de re-integratie voor werkgever en/of werknemer?

Het UWV heeft ons laten weten dat van de werkgever mag worden verwacht dat continuïteit van bijvoorbeeld de administratieve handelingen die voortkomen uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) gewoon worden uitgevoerd (Feitelijk zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is). Ook verwacht men dat contacten en onderzoeken (bv: werkgever /verzekeringsarts/arbeidsdeskundige/re-integratie specialist) telefonisch worden ingezet dan wel uitgevoerd. En vervolgens, indien nodig in een later stadium aan-/ingevuld worden door daadwerkelijke fysieke acties.

Ook bij het uitrollen van een sociaal plan is het niet wenselijk om dit in acties en of tijd te stagneren. Als mogelijkheden worden ontwikkeling arbeidsmarktstrategie, bron onderzoek naar werkgevers en aanbodversterkende interventies genoemd.

Wanneer het werkelijk gaat om solliciteren geeft het UWV op haar site aan:

Als u door de maatregelen wegens corona niet kunt solliciteren, heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering. Ze geven aan dat ze begrijpen dat het lastig is om aan de sollicitatieplicht te voldoen. Tevens zeggen ze daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Wij adviseren zowel werkgevers wiens werknemers onder een sollicitatieplicht vallen vanuit een sociaalplan of vanuit de WVP echter wel om hun activiteiten en voorbereidende stappen richting de arbeidsmarkt te administreren zodat ze hier later hun activiteiten (lees verplichting) afgedekt hebben. Ook voor de flow van een traject is het goed om daar nu zo creatief mogelijk in te zijn.

Men kan nu online of telefonisch contact met werkgevers houden die hen later mogelijk aan werk kunnen helpen. Ook het netwerken kan nuttig zijn in deze periode. Op social media kunt u met andere mensen die in dezelfde situatie zitten ervaringen uitwisselen.

Voor onze opdrachtgevers en cliënten staan wij ongewijzigd klaar om de aanvragen voor interventies, vragen over advies binnen de richtlijnen van het RIVM aan te bieden. Door inzet van Skype en telefonie gaat onze dienstverlening voor u gewoon door.

Leestips: 
De wia-keuring bij het uwv het portaal van lourdes
Wilt u ook beter aan het werk in de toekomst
Een second opinion aanvragen bij een bedrijfs of arbo arts biedt dat een oplossing
Wat ontdek je als je ook hoort wat er niet gezegd wordt
Hoe wordt een baan zoeker een baan vinder de vijf as
De strijd tussen zoeken en vinden

Back To Top