skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Verantwoording nemen bij verzuim blijkt iedere keer toch echt iets anders dan dat het iemands verantwoordelijkheid is. Natuurlijk hebben we in Nederland een wetgeving omtrent verzuim waar volgens onze ervaring weinig mensen blij mee zijn. Belangen, behoeften en ook mensen worden door de Wet verbetering poortwachter gereduceerd tot iemands verantwoordelijkheid bij verzuim. De belangen en behoeften worden bepaald door een ‘tijdscontingent gestuurd proces’ waar de medemenselijkheid verdrongen is door zakelijkheid. Vaak meer ervaren als een last en een probleem waar iemand vanuit een functie en/of taak verantwoordelijk voor gemaakt is.

Wanneer gaat het werken?
Het proces bij verzuim gaat werken als er verantwoording wordt genomen. Resultaten zullen worden geboekt op het moment dat een werknemer of werkgever zijn verantwoording pakt. Dat we echt kunnen spreken van ‘aanpakken’ in plaats van een ‘plan van aanpak’ en we aan de slag kunnen met een “Hoe weer aan het werk analyse?”. Deze standpunten zullen bijdragen aan het re-integratie proces i.p.v. dat we in het hele proces het uitgangspunt van de door de bedrijfsarts opgestelde probleemanalyse hanteren.

Wat moet er dan gebeuren binnen het re-integratieproces
Niet dat het de oplossing is, dus niet de Haarlemmerolie voor elk proces, maar toch wel heel simpel. Namelijk, zorg dat je in gesprek blijft met elkaar! Blijf transparant en open. Heb oog en begrip voor elkaars belangen en behoeften.

Met het werken binnen grote organisaties en ook met het interveniëren bij het MKB zijn dit onze gouden sleutels:

  • Begrip voor belang en behoefte van elkaar.
  • Laat dat ook merken.
  • In gesprek: luisteren, samenvatten en doorvragen.
  • Reageer niet vanuit emotie en/of oordeel.
  • Zet afspraken op papier.
  • Activeer de medewerker ook door zelf een plan te maken i.p.v. dat er over hem/haar beslist wordt.
  • Sta voor duidelijkheid vanuit een begripvolle houding.
  • Ga consequenties niet uit de weg.

 
Met alleen harde afspraken, reglementen en protocollen wordt de verantwoordelijkheid bij verzuim door ziekte ingevuld. Om uitvoering te geven aan verantwoording mogen medewerker en werkgever van elkaar het een en ander verwachten.

Medewerkers hebben rechten en plichten en de organisatie heeft rechten en plichten. Echter, door de juiste persoonlijke afstemming voorkom je dat je samen met een medewerker het wetboek op de schoot moet nemen om de regelgeving na te lopen. Binnen Re-employ spreken we dan ook over “Beter aan het werk”. We hebben het over oplossen, meedenken in de organisatiebehoefte en de behoefte van de medewerker.
We beseffen dat we hiermee een beroep doen op de competenties en vaardigheden van de leidinggevende. Dat is dan ook de verantwoordelijkheid van de organisatie om hierin te voorzien.

Back To Top