skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Vanuit de gesprekken met onze partners wordt duidelijk dat het verzuim nog altijd op vergelijkbare hoogte is als voor de coronacrisis. Best verrassend is dat het effect van corona op verzuim nog niet zichtbaar is. Met de nadruk op Nog niet zichtbaar. Wel worden de signalen duidelijker dat lontjes korter worden, werknemers op hun tenen lopen en menig ondernemer slechter slaapt. Niet om de noodklok te luiden en wel noodzaak om zicht te houden op elkaar en de werknemers om preventieve interventies in te zetten. Tevens ook om te zorgen voor in- en externe mobiliteit. Wanneer het straks allemaal weer mag en ook moet, mag het niet zo zijn dat we plots met werknemers zitten die omvallen en/of uitvallen. Dit met het risico om zo’n stijging van het langdurend verzuim door psychische klachten te krijgen. Of met werknemers te zitten die in de nieuwe werkelijkheid plots niet (meer) op hun plaats zitten door een verkeerd of niet aangepast takenpakket.

Hoe staan we ervoor in NL met het verzuim?
Anders dan nu vaak gedacht, valt het dus nog wel mee. Het gemiddelde verzuim in Nederland is in 2020 slechts ‘licht gestegen’ naar 4,2%. Dat was in 2019 0,2% lager. Natuurlijk verschilt dat wel per beroepsgroep. Een signaal is wel dat we langer ziek zijn. Het psychisch verzuim blijft onverminderd hoog. Een stijging moeten we niet willen. Het aandeel van het psychisch verzuim is nu al tegen de 30 %. In de wetenschap dat een gemiddeld herstel van een burn-out tegen de 300 dagen duurt. Daarbij opgeteld dat een dag verzuim tussen de 200,- en 300,- euro per verzuimdag kost. Dat is nog een extra reden waarom je een verdere stijging wilt voorkomen.

Beter voorkomen dan genezen door preventieve en proactieve interventies
Beter voorkomen door interventies, inzicht en gerichte maatwerkacties zoals een stress assessment. Onzekerheid veroorzaakt stress is de regel. En toch gaan we allemaal heel verschillend om met onzekerheid. In deze periode waar de werkomstandigheden zo drastisch veranderd zijn blijkt dat eenieder het op z’n eigen manier ervaart. Dat vraagt nog meer dan anders om maatwerk. Belangrijk is dat werkgevers inzicht krijgen in wie loopt op z’n tenen, wie heeft last van al die wisselende zoom meetings, kortom bij wie is het risico van uitval groot. Nu op korte termijn of juist straks wanneer er weer opgeschaald moet worden. Een goed middel om zicht te krijgen op hoe het met werknemers gaat, is het Preventief stress assessment. Geen kostbaar medisch onderzoek maar juist een praktische  digitale interventie die zicht geeft op de persoonlijke ideale werkomstandigheden voor die specifieke medewerker. Als werkgever weet je of er risico’s op uitval zijn en bij wie. Je kunt dus gericht actie ondernemen. Juist voordat iemand uitvalt of later blijkt niet meer bij het veranderd takenpakket te passen. Het devies: pas maatwerk toe in de aandacht die je geeft. Het in contact blijven geeft juist nu het signaal dat er aandacht is. Creëer ruimte voor stress reductie oplossingen en dat er echt geluisterd wordt naar wie, wat nodig heeft.

Vraag hier uitgebreide informatie aan voor het stress assessment.

Leestips: 
Werk re-integratie sociaal plan in coronatijd
Coronatijd en carrierepad kansen en uitdagingen
Afscheid nemen in coronatijd
Is er een nocebo effect bij 2e spoor re-integratie
Van stress tot burn-out en vice-versa

Back To Top