skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training & coaching

In onze dynamische maatschappij is het nodig, om met een open mind naar nieuwe mogelijkheden en kansen te kunnen kijken. Wie blijft leren, blijft zichzelf ontwikkelen en dat is geen luxe maar een noodzaak, zowel voor de eigen carrière als voor de organisatie/het bedrijf.

Een periode van (intensieve) coaching kan zowel voor u als voor uw werknemers veel winst opleveren. Zowel motivatie, kennis van de eigen mogelijkheden en uitdagingen en competenties nemen toe waardoor werkgeluk en rendement vergroot worden.

Trainingen

In alle programma’s van Re-employ komt het begrip authenticiteit aan bod. Simpel omdat mensen het best functioneren als zij zichzelf kunnen en mogen zijn. Wij gaan uit van de eigen kwaliteiten en overtuigingen, die voortkomen uit de dieperliggende lagen van ieders karakter en we werken samen aan mogelijkheden om die te versterken en situaties te creëren zodat die het best aan het licht komen. Wanneer we echt onszelf zijn, kunnen we intens leven, meer bewust zijn en werken met plezier. Er is lef voor nodig om anders te durven zijn en te communiceren vanuit deze echtheid. Hiermee kan verandering gerealiseerd worden en een teamgeest gecreëerd. Tijdens de trainingen van Re-employ wordt men uitgedaagd en geprikkeld om uit de comfortzone te stappen om en zo maximaal resultaat te bereiken.

Lerende organisaties

Mensen en organisaties die bereid zijn om te leren, zijn beter in staat om goed in te spelen op veranderingen in de markt en daar heeft iedereen profijt van. We leven in het decennium waar meer toegevoegde waarde kan worden gehaald uit persoonlijke kwaliteiten dan uit eerder aangeleerde vaardigheden. Het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt wel steeds belangrijker.

De inbedding van scholing in de wet Werk en Zekerheid maakt dat werkgevers verplicht zijn ervoor te zorgen dat de werknemer zijn functie goed kan uitoefenen alsmede breed en langdurig inzetbaar is op de arbeidsmarkt. De kosten van scholing, gericht op algemene ontwikkeling, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding die een werknemer meekrijgt bij ontslag. Re-employ kan een goede invulling geven aan deze scholingsplicht via haar brede aanbod van trainingen.

Trainingen op maat

Al onze trainingen worden aangepast op de vraag van de opdrachtgever en functioneel gemaakt voor de betreffende organisatie. De basis is aanwezig, maar om optimaal resultaat te behalen, is er altijd sprake van maatwerk. Samen bepalen we hoe we de trainingen optimaal in kunnen zetten om uw persoonlijke en organisatiedoelen te bereiken.

Training & Coaching via Re-employ

Re-employ werkt met een groot netwerk van coaches, trainers en consultants met ruime ervaring in verschillende disciplines. Met deze gespecialiseerde professionals bieden wij de effectieve training aan die mensen én organisaties succesvoller maken.

Een selectie uit ons trainingsaanbod:

Meer informatie

Voor meer informatie over Re-employ en de arbeidsmarkt neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.

Back To Top