skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

In onze vorige blog gaven wij het advies om voor Kerstmis een arbeidsmarktkompas cadeau te doen. Wij houden ons vandaag aan onze belofte om je richting te geven voor de toekomst. Hierbij onze gedachten:

Veranderingen van de arbeidsmarkt in de toekomst

Dat de arbeidsmarkt in rep en roer is door krapte, flexibilisering, automatisering en de noodzaak om te blijven ontwikkelen is een feit, ook in cijfers:

  • In 2020 zal 43% van de arbeidsmarkt bestaan uit freelancers. (Amerikaanse cijfers.)
  • Het aantal 65-plussers in 2030 zal verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar 2000, tot 4,25 miljoen.
  • Ruim 7 miljoen banen zijn verdwenen en er ontstaan meer dan 2 miljoen nieuwe banen (voornamelijk in de ICT en techniek), afgezet tegen 2020 wereldwijd.

Flexibilisering

Er zal meer en meer flexibilisering in alle vormen en op alle manieren in ons leven komen en dus ook op de arbeidsmarkt. Voor degene die houden van consistentie en voorspelbaarheid breken uitdagende tijden aan.

De contractvormen waarin arbeid wordt geleverd wordt divers. De vorm raakt ondergeschikt aan het resultaat. Het gaat om tijdige oplevering, implementatie in het geheel of performance.

Een organisatie van de toekomst zoekt invulling van rollen en wat iemand aan waarde toevoegt in het geheel. Dus het inhuren van personen en het werven gaat om zoeken van rollen en afgebakende taken. Het vraagt dus om goede kennis en inzicht van de competenties aan de vraag- een aanbodkant.

Vraag en aanbod
Natuurlijk hebben we inmiddels begrepen dat de hoeveelheid administratief en routinematig werk sterk zal afnemen. Het is boeiender om middels het arbeidsmarktkompas te kijken naar nieuwe kansen. Wat steeds belangrijker zal worden is dat de toekomstige werknemer het boegbeeld van zijn eigen capaciteiten moet zijn en deze dus zelf ook heel goed moet kennen en kunnen communiceren.

Weten wat je uniek maakt als werknemer: waar ligt mijn toegevoegde waarde en dan wel op datgene waar de moderne arbeidsmarkt om zal vragen. Op vlakken zoals creativiteit, sociale intelligentie, persoonlijk contact, leiderschap en complex probleemoplossend vermogen. Resultaten en ervaringen die ooit geboekt zijn en de loopbaan gevormd hebben worden minder relevant. Wel, hoe ga ik om met uitdagingen, oftewel het adaptieve vermogen om te kunnen omgaan en aan te passen aan een wereld die continu verandert.

Een van de grote veranderingen zal worden dat data de arbeidsmarkt gaat beheersen. De brug tussen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt zal data-analyse zijn. Dit om een match te kunnen maken tussen vraag en aanbod van talent en te kunnen voorspellen op basis van de noodzaak voor organisaties wie waarvoor nodig is.

Wij hebben in de recente periode artikelen gelezen waarin aangegeven werd dat:

  • De essentie van de open talent-economie is dan ook: toegang hebben tot talent is belangrijker dan eigenaar erover zijn.
  • De nadruk in het toekomstige leidinggeven is ‘verbinden’. Geen controle, maar vooral verbindend, faciliterend, coachend en strategisch betrokken zijn.
  • Het ‘leven lang leren’ een gebod gaat worden. Oftewel de levensindeling van kind zijn, studeren, werken en pensioen zal niet meer de indeling zijn. De indeling van het leven en de arbeidsmarkt zal meer vloeibaar zijn/worden. We blijven leren en werken en in het toekomstige leven zullen het leren en werken in elkaar overlopen. Daarin kunnen zich ook gekozen periodes voordoen om niet te werken.

Wij wensen je daarom een mooie kerstperiode toe en adviseren je toch nogmaals om het arbeidsmarktkompas op tijd bij te stellen of er in ieder geval over na te denken, omdat:

“De uitdaging van de toekomstige professional op de arbeidsmarkt niet zozeer zal zijn of hij wel voldoende kwalificaties heeft, maar het veelal de uitdaging zal zijn om te weten welke opdrachtgevers hij/zij nodig heeft om een leven lang te leren en te werken. “

Leestips:
Sterk artikel uit het nrc over de toekomst van werk
Solliciteren 2018 heet persoonlijk arbeidsmarktstrategie
Versla de robot hoe komt jouw cv in mensenhanden
Hoe wordt een baanzoeker een baanvinder?
Het onderscheid tussen hoog en laagopgeleid leidt tot onwenselijke tweespalt
Beter aan het werk kijk naar de 3 basisbehoeften
Sollicitatiebrief als breekijzer solliciteer minder voor die baan
Tip: waar vind je een baan? In welke branche is de kans op de baan het grootst

Back To Top