skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Een second opinion vragen bij een andere arbo-of bedrijfsarts, goed voor u…ook goed voor uw werkgever!

Vertrouwen hebben in de arbo-arts van uw werkgever is niet altijd eenvoudig.Vooral als uw klachten niet 100% medisch zijn en u zich al niet zo stevig in uw schoenen voelt staan kan het intimiderend zijn als een arbo-arts weinig begrip toont. Toch is het vertrouwen in de arbo-arts van essentieel belang.

Als u weet wat de taak van de arbo-arts of bedrijfsarts inhoudt en wat u kunt verwachten, helpt dit om beter te weten hoe om te gaan met uw arts en tot een gelijkwaardig en zinvol gesprek te komen.

De taak van de arboarts of bedrijfsarts is om te bepalen of u weer aan het werk kunt. De bedrijfsarts hoort te weten waardoor uw klachten zijn ontstaan en de achtergrond te kennen. Echter zijn of haar directe taak is niet uw genezing te bevorderen. Dat klinkt vreemd en de kans is groot dat een bedrijfsarts dat ook graag anders zou willen maar hij/zij wordt voora ingehuurd om te bekijken of u kunt werken of niet. Hij of zij wordt wel geacht te adviseren over te nemen maatregelen om te zorgen dat u weer sneller aan het werk kunt. En daarin is het uw taak hem of haar voldoende en eerlijke informatie te geven.

Helaas voelt de bedrijfsarts vaak als een ‘handlanger; van de werkgever en vooral als de (niet medische) klachten te maken hebben met de werkplek of zelfs de relatie met de manager is het heel moeilijk om het vertrouwen te hebben in de bedrijfsarts. Deze heeft achter een geheimhoudingsplicht.

Uit de laatste onderzoeken blijkt dat 70% van het ziekteverzuim een niet medisch oorzaak heeft. Dat weet een bedrijfsarts ook. Echter de invulling van zijn taak en de richtlijnen waaraan hij/zij zich moet houden, zijn niet helemaal aangepast aan deze kennis. Binnen arbo-land heerst een discussie over hoe hiermee om te gaan. Sommige arbo- en bedrijfsartsen hebben wat meer oog en oor voor de niet medische achtergronden, anderen zijn meer genegen om zich wat strikter te houden aan de gebruikelijke medische manier van aanpak. Het kan dus voorkomen dat u niet het gevoel aan begrip of aansluiting vind waar u op hoopte.

Dat ligt niet aan u, uw situatie of zelfs aan de bedrijfsarts maar aan het dilemma waar we op dit moment mee te maken hebben. Het indekken van risico’s voor kosten is vaak toch van groter belang dan het welzijn van mensen. Niemand wil dat zo maar we hebben nog geen oplossing om de kennis over niet-medische oorzaken te verwerken in een medisch plan van aanpak voor ziekteverzuim.

Het is daarom voor zowel uzelf als voor uw werkgever heel zinvol om een second opinion aan te vragen bij een arbo-arts die een wat bredere kijk heeft op gezondheid. Onze organisatie werkt samen met arboartsen en wij kunnen u daarbij adviseren. Het voordeel van zo’n zelf gekozen bedrijfs- of arbo arts is dat u hem/haar gemakkelijker kunt vertrouwen. En juist dat vertrouwen is de sleutel naar uw herstel. Voor uw werkgever is het vooral van belang dat u er snel weer bent en als u gelukkiger bent, presteert u niet alleen zoals voorheen maar zelfs beter. Dus u bent hiermee beider belangen aan het dienen.

Verwijs uw werkgever evt. ook door naar onze website, hier (http://we-employ.nl/uw-werknemer-wil-een-second-opinion-wat-krijgen-we-nu/ )leggen wij wat meer uit over hoe dit voor werkgevers nuttig kan zijn.

De overheid heeft om dit te vergemakkelijken en omdat zij de noodzaak van betere interventie bij ziekteverzuim inziet, deze second opinion in de arbo-wet opgenomen. Het is dus per 1 juli 2017 uw wettelijk recht.

Als u hier over wilt praten… neem dan contact op met backoffice@ re-employ.nl. Wij begeleiden u graag.

Back To Top