skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Op veel van de HR-agenda’s zal ook dit jaar het thema “verbinden en behouden van het personeel’ op een of andere manier voorkomen. De geschetste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen daar de komende tijd weinig verandering in brengen. Deze blog geeft inzicht in hoe organisaties invulling geven aan wat met een mooie uitdrukking de ‘Employee Experience’ wordt genoemd en dit leidt tot uiteindelijke bijdrage aan de winst!

”Jarenlang spraken we binnen sales en aftersales over de beleving die de klant heeft bij een bedrijf met het doel de omzet te verhogen. Nu lijkt het meer en meer te gaan om de ervaring van de medewerker om te kunnen blijven bestaan en/of te groeien.”

Uitdagingen voor HR
Uiteraard zijn er binnen de diverse organisaties grote verschillen voor de HR managers. Toch is het boeiend om te zien dat voor elke organisatie de medewerker meer en meer centraal wordt gezet. Dit natuurlijk ook omdat er een streven is voor goed werkgeverschap en de toenemende tendens vanuit levensbehoud om een nieuw personeelslid binnen te halen. Jarenlang spraken we binnen sales en aftersales over de beleving die de klant heeft bij een bedrijf. Dit mede met het doel de omzet te verhogen. Nu lijkt het meer en meer te gaan om de ervaring van de medewerker. Dit alles om te kunnen blijven bestaan en/of te groeien. Van mkb tot en met wereldwijd verspreide organisaties geeft de krapte op de arbeidsmarkt zo z’n uitdagingen. De aanleiding voor ‘Employee Experience’ in een nieuw jasje.

Meest opvallend is natuurlijk dat vacatures lang openstaan en we krijgen niet de goede kwaliteiten binnen. De spanning op de arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van 2018 verder toegenomen meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week woensdag. Er waren zo’n tachtig vacatures per honderd werklozen. Wat ik ook steeds vaker hoor van opdrachtgevers is dat het wervingstraject te veel inspanning kost en weinig positieve energie oplevert, nog los gezien van al het inwerken van de nieuwe mensen.  Een ander duidelijk signaal is dat mensen die enthousiast ‘aanhaken’ na enige tijd weer ‘afgehaakt’ zijn. Er is minder betrokkenheid en ook de bevlogenheid lijkt zo de deur weer uitgevlogen.

Gemiste kansen voor de organisatie
Het gezamenlijk bouwen en investeren zorgt ervoor dat je samen groeit. Door de medewerker meer centraal te stellen en vanaf de eerste dag al te stimuleren krijgt de organisatie nuttige en kritische feedback. Door beter te luisteren, elkaar echt serieus te nemen zowel bij instroom, doorstroom en ook bij uitstroom zorgt de werkgever ook voor z’n eigen branding voor de wervingsmarkt. Het positieve woord gaat snel rond wanneer afscheid nemen wordt gezien als een prettige manier van apart verder groeien.  Wanneer voortaan niet het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) als peilglas wordt gezien en de medewerkerstevredenheid een continu proces is en gezien wordt in het belang van Employee Experience dan geeft dat de kans om te zorgen dat mensen blijven bij de organisatie. Simpelweg omdat ze zich verbonden voelen.

TIP 1: Breng je employee journey in kaart
Een ander hulpmiddel dat HR kan lenen van marketing is een ‘customer journey map’. Hierop worden de stappen aangegeven die klanten doorlopen in hun interactie met een bedrijf.

TIP 2: Neem de kernwaarden van je bedrijf mee bij het in kaart brengen van die employee experience
Elk mens en elk bedrijf heeft onderscheidende merkwaarden en kenmerken. Door die helder te maken, te communiceren en terug te laten komen wordt het echt tastbaar.

Return on investment: Iedereen tevreden
Uiteindelijk wordt eenieder binnen de organisatie, maar ook de klanten er beter en tevredener van. Wanneer de ervaring van werknemers evenveel aandacht krijgt als de ervaring van de klanten zal het bedrijfsresultaat verbeteren. HR als bijdrage aan de winst!

Leestips: 

Van stress tot burn-out en vice versa
Hoe lang moet jij nog?
Beter aan het werk kijk naar de 3 basisbehoeften?
Is betrokkenheid de heilige graal van de werkgever en werknemer relatie?
Wie neemt er verantwoording bij verzuim?
Meditatie wat doet het echt met ons
Behoefte aan creativiteit weg met die bureaustoel

Back To Top