skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

De dagen worden korter en de temperatuur daalt. We gaan vanuit ceremonie en ritueel de komende maand weer veel geld uitgeven onder het mom van liefde, naastenliefde en hopelijk ook vanuit liefde voor onszelf.
Wat gekscherend; leg dit jaar uit liefde eens een arbeidsmarktkompas onder de kerstboom of in de schoen. De dynamische arbeidsmarkt verrast en daagt uit! Werkgevers in sommige sectoren weten niet waar ze het personeel vandaan moeten halen en werknemers en werkzoekende kunnen de aansluiting niet vinden. In onze dagelijkse praktijk komen we steeds vaker mensen tegen die flink de weg kwijt zijn op de arbeidsmarkt. Dat is niet vreemd. Jongeren moeten worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan en ouderen, werkzoekende en andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt worden gehouden aan een sollicitatieplicht die dateert uit een jaartal uit de vorige eeuw.

De arbeidsmarkt
Dat de arbeidsmarkt in rep en roer is door schaarste, flexibilisering, automatisering en de noodzaak om te blijven ontwikkelen is een feit. Ook in cijfers:

  • 2020 zal 43% bestaan uit freelancers. (Amerikaanse cijfers.)
  • Het aantal 65-plussers in 2030 zal verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar 2000, tot 4,25 miljoen.
  • Ruim 7 miljoen banen zijn verdwenen en er ontstaan meer dan 2 miljoen nieuwe banen (voornamelijk in de ICT en techniek), afgezet tegen 2020 wereldwijd.

Wat doet de wetgever en de uitvoeringsorganisatie?
Was er de Wet werk en zekerheid met al zijn ‘bakfoutjes’ die Asscher ons achter heeft gelaten die voor de arbeidsmarktontwikkeling geen zegening is………. Krijgen we nu mogelijk de WAB: De Wet arbeidsmarkt in balans. Er dringt zich toch de vraag op welke balans er gezocht wordt. Had het misschien toch beter geweest om de Wet arbeidsmarkt in dynamiek te introduceren. Gericht op de toekomst, op de technologische ontwikkelingen die die arbeidsmarkt ingrijpend en blijvend zal veranderen. Degene die zichzelf de maat zou moeten aanmeten van arbeidsmarktmakelaar, de uitvoeringsorganisatie het UWV, is degene die kansloze werkzoekende pusht in het keurslijf ‘de sollicitatieplicht’. En aan de andere kant wordt de werkgever geconfronteerd met een uitbreiding van een kostbaar instrument, de transitievergoeding. Voor sommige werkgevers soms het zwaard van Damocles. Om die werkgever onder de Wet verbetering poortwachter omwille van diezelfde sollicitatieplicht bij een aanvraag voor ontheffing van de loondoorbetalingsverplichting, de WIA-keuring, ook nog eens te confronteren met het zeer rigide sanctioneringsbeleid. Dit bijvoorbeeld wanneer hun zieke werknemer, die in die snel veranderde arbeidsmarkt vaak zijn kompas kwijt is, blijkt naar de maatstaf van het UWV niet voldoende gesolliciteerd te hebben.

Wat is er wel nodig?
De verantwoordelijke voor het creëren van kaders en het uitvoeren van het arbeidsmarktbeleid in Nederland zullen een toekomstbestendig beleid moeten maken om de ontwikkelingen aan te kunnen. Daarbij is het grootste belang dat er, omwille van sociale zekerheid en ook voor de economische toekomst voor de BV Nederland, instrumenten worden toegepast zodat medewerkers en werkzoekende in de WW of re-integrerend, ondersteund worden in de navigatie op die arbeidsmarkt. Het is een absolute misvatting dat mensen niet willen. De intrinsieke motivatie om te solliciteren is simpelweg hoog. Maar liefst 80% van de WW’ers solliciteert omdat zij dit zelf willen en het belangrijk vinden. Bij de lager opgeleide is de intrinsieke motivatie minder. Echter, het toepassen van dwang in de vorm van controle en sancties is zeer demotiverend. Het beperken van eigen keuzevrijheid van hun autonomie is niet meer van deze tijd. Ondersteunen en faciliteren in deze snel veranderende arbeidsmarkt is hetgeen dat helpt. Keuzevrijheid, gezamenlijke doelen stellen en een strategie maken met de zoekende op de arbeidsmarkt. Dit alles met het doel van eigen koers en kompas op basis van de toekomst.

Hoe moet de toekomst eruit zien?
Het zou van hoogmoed getuigen wanneer wij hier gaan zeggen dat wij als de EmployGroep weten hoe het zou moeten. Wij beloven u dat wij nog een blog voor onder de kerstboom zullen schrijven voor de overdenking hoe wij de ontwikkelingen zien en hoe deze vertaald kunnen worden.

Leestips:
Sterk artikel uit het nrc over de toekomst van werk
Solliciteren 2018 heet persoonlijk arbeidsmarktstrategie
Versla de robot hoe komt jouw cv in mensenhanden
Hoe wordt een baanzoeker een baanvinder?
Het onderscheid tussen hoog en laagopgeleid leidt tot onwenselijke tweespalt
Beter aan het werk kijk naar de 3 basisbehoeften
Sollicitatiebrief als breekijzer solliciteer minder voor die baan
Tip: waar vind je een baan? In welke branche is de kans op de baan het grootst

Back To Top