skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

De nieuwe technologie: in ‘het tweede machinetijdperk’, zal door technologisering van werk door robots, cobots en kunstmatige intelligentie (algoritmen) de factor arbeid nog meer dan nu gaan beïnvloeden. Daarnaast zullen we er rekening mee moeten houden dat het niet alleen fysieke arbeid, maar ook meer en meer mentale taken zullen zijn die door en met machines worden uitgevoerd.

De toenemende flexibilisering met z’n gevolgen: Bijna iedereen in Nederland heeft er direct of indirect mee te maken. De consequenties van de flexibilisering heeft ook grote invloed op de verantwoordelijkheidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Echter, wat nu nog weleens vergeten wordt, is dat daarbij ook de verantwoordelijkheid om te investeren in ‘lerend werken’ en in het begeleiden van mensen naar ander werk opgepakt dient te worden. Dit om de duurzaamheid van de arbeidsmarkt te onderhouden c.q. te vergroten.

De intensivering heeft nu al aanzienlijke gevolgen en deze zullen fors toenemen: Wie heeft nog wel kansen op de arbeidsmarkt en wat is de kwaliteit van dit werk, is mede onderdeel van het spanningsveld op de arbeidsmarkt. De intensivering leidt nu al tot historisch grote uitval op de arbeidsmarkt. Wanneer door de intensivering die uitval vergroot en de kwaliteit verschraalt, heeft dit vertrekkende gevolgen op economisch -en welzijnsniveau.

De raad pleit ervoor om goed werk voor iedereen vanaf nu te zien als belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. Niet alleen vanuit een humanitair oogpunt, maar simpelweg essentieel voor de brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van individuen, voor de economie en voor de samenleving als geheel.

Uiteraard zijn wij blij met de conclusie van het rapport en zullen wij ons steentje bijdragen.
Omdat ‘Beter aan het werk‘ onze tweede naam is, staan en stonden de laatste 20 jaar voor goed werk. Wij delen graag met u het volledige rapport van de WRR en de samenvatting ervan.

Bron: WRR

Lees hier de samenvatting van het WRR rapport

Lees hier het volledige rapport van de WRR

Leestips: 
Van stress tot burn-out en vice versa
Gelukkig hard werken 
Is betrokkenheid de heilige graal van de werkgever en werknemer relatie?
Hoe lang moet jij nog?
Technologie hoeft geen bedreiging te zijn artikel uit nrc 
Beter aan het werk kijk naar de 3 basisbehoeften

Back To Top