skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

De suggestie in de titel is dat je ergens van kunt genezen bij het bezoeken van een van de twee benoemde locaties. Op 11 februari 2018 werd door ene ‘Jacques Benoit-Gonnin, een bisschop dus mogelijk vooringenomen, de 70e officiële wonderbaarlijke genezing erkend. Het UWV herkeurde na oktober 2004, 350.000 arbeidsongeschikten aan de hand van strengere regels. In 2018 waren dat er 25.756 en of daar ook (ver)”wonderen” plaatsvinden? Zo zegt een gekeurde: “Ik was eerst 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt, nu 65 tot 80 procent”. Hij laat weten: “Ik ben dus minder arbeidsongeschikt”. Dit is besloten terwijl er geen enkel medisch onderzoek heeft plaatsgevonden.  Navraag bij degenen die moesten worden herkeurd leverden het volgende antwoord op: “Er gaat regelmatig iets mis”. In een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut werd aangegeven dat er met regelmaat bij herkeuringen diagnoses van behandelend specialisten door de keuringsarts van tafel werden geveegd.

Terecht of onterecht?
Wanneer wij klanten spreken die te maken hebben met een keuring wordt er vaak veronderstelt dat het percentage iets zegt of ‘de aandoening’. Ze voelen zich dan ook te vaak miskend/niet begrepen wanneer ondanks zeer ingrijpende beperkingen van het dagelijks leven, ze bij een keuring niet of zeer laag ‘afgeschat’ worden. Wanneer een hoogopgeleide met een dito salaris, bijvoorbeeld een chirurg, een hand kwijtraakt dan wordt die hoger ingeschaald en eerder afgekeurd dan een vuilnisman met dezelfde handicap, simpelweg omdat er voor de vuilnisman wel een ‘maatman beroep’ bedacht kan worden en er voor de chirurg geen beroepen uit de hoge hoed komen waar hij hetzelfde verdient. Echter, wanneer we naar de kwaliteit van leven kijken wat er mogelijk is na de beperking, is het ook op dat vlak maar de vraag hoe de kwaliteit van het leven zit.

Wordt het ‘portaal van Lourdes’ verbouwt tot verjonging-s-kliniek?
Met het stapsgewijze verhogen van de AOW-leeftijd en daarbij opgetelde veranderingen zoals digitalisering zit de oudere werknemer behoorlijk in de knel. Zolang de elixer tot verjonging niet is uitgevonden en daarmee de belastbaarheid tegelijkertijd met de jaren afneemt is het met name voor de lager betaalde oudere werknemer hopen op een wonder. Mensen bereiken later de eindleeftijd. En in sommige gevallen te laat. Dit zal de instroom bij de WIA vergroten doordat meer mensen in deze groep de AOW-leeftijd niet werkend halen en geen middelen hebben om vervroegd uit te treden op eigen kosten. Dit effect is sinds 2016 merkbaar omdat in de jaren 2016-2018 de AOW-leeftijd jaarlijks met drie maanden stijgt. Het probleem is steeds vaker leeftijd, niet de conjunctuur waardoor men niet deel kan nemen. Dat zal voor die chirurg toch makkelijker zijn dan de vuilnisman, de 60+ jarige BSO-medewerker of de schoonmaker. Tja dan wordt het gele hesje een gebedskleed voor wonderen.

Een paar tips voor werkgever en werknemers:

  • Bereid de keuring voor en praat erover. Het is altijd verstandig om iemand mee te nemen. Stimuleer de werknemer om niet alleen naar de keuringsarts te gaan.
  • Het is niet vreemd om dit soort gesprekken op te nemen. Meldt het vooraf aan de UWV-arts. Het geeft de gelegenheid om het na te luisteren. Daarmee kan er later gecheckt worden of de rapportage aan het einde echt klopt. De consequenties zijn tenslotte groot voor alle partijen.
  • Zorg voor volledigheid. Voor de werknemer: neem alle medische informatie mee die je hebt. Vraag de verzekeringsarts of die bij een lopend onderzoek de behandelaar wil raadplegen voor medische informatie.
  • Zorg voor een realistisch beeld. Doe je niet beter voor. Kleed je niet overdreven netjes wanneer dat niets te maken heeft met je werk. Het gaat om het totaalplaatje. Ben zoals je bent. Het gaat om de observatie van de arts.
  • En niet eens met de beslissing van het UWV: teken bezwaar aan.
Back To Top