skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF
De wereld verandert snel. Ook hoe we ons tot elkaar verhouden verandert sneller dan ooit te voren. Echter, wanneer je ziet hoe we de verhouding tussen werkgever en werknemer vastleggen kom je tot de conclusie dat we arbeid, dus inkomen vastleggen op een bepaalde manier die heel erg van gisteren is.

De voorloper van de arbeidsovereenkomst stamt uit de 19e eeuw, ‘’het werklieden- en dienstbodenregt’’ uit het Burgerlijk Wetboek uit 1838. Dit recht was er om de willekeur van de werkgever, veelal de sterkere partij, aan banden te leggen.

De verhoudingen op onze arbeidsmarkt hebben zich sterk geëmancipeerd. We praten echt over een andere arbeidsmarkt en andere verhoudingen. Wat wij onszelf eens moeten afvragen: wat willen we nu van elkaar als werkgever en werknemer? Je gaat naar mijn mening iets met elkaar aan omdat je elkaar iets te bieden hebt en daar graag iets voor terugkrijgt.

 .     
Maar al te vaak maken wij binnen Re-employ mee dat de arbeidsovereenkomst handboeien zijn geworden. De houdgreep waarin werkgever en werknemer bij elkaar worden gehouden kunnen tijdens bijvoorbeeld re-integratie of mediation, erg verstikkend zijn. Advocaten aan de ene kant, juridische en maatschappelijke medewerkers aan de andere kant. In weinig van dit soort situaties zijn de partijen meer bezig met “Beter aan het werk”. Maar vooral met hoe verdedig ik mijn eigen belang.

Wat is de toegevoegde waarde dan nog? Hoe kunnen we elkaar blijven ondersteunen en aanvullen, zodat we onafhankelijk onze eigen weg kunnen vervolgen. Niet de strategie van het eigen belang, maar wel handelen en communiceren vanuit wederzijds respect. Daar waar binnen de cadans van de tijd van verandering alles snel willen en vaak ook krijgen is er voor de arbeidsmarkt een regeling die uit vorige eeuwen stamt. Maak het simpel en werkbaar. Aan de kant met onnodig dure interventies om het misschien wel of een klein beetje te laten werken.

Hier een voorbeeld hoe stimulerend, overzichtelijk en simpel een AO er uit kan zien als het om echtheid gaat.

Bij Re-employ kun je allerlei trainingen en coachingsessies vinden die je individueel en/of als team verder kunnen helpen. Ook wanneer het gaat over arbeidsverhoudingen:

Training: Coachingsvaardigheden
Training: Slecht nieuws gesprekken
Training: Functioneringsgesprekken

Peter Bijnen organiseert deze sessies, wanneer je wilt sparren met hem of een afspraak wilt maken: 06-29547545 of p.bijnen@re-employ.nl.

Bron van AO: FX media

Back To Top