skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF
Een onderwerp waar we het vaak over hebben. Er wordt veel over gepubliceerd en er valt nog veel te verbeteren. Het is niet vreemd dat dit onderwerp vaak voorbijkomt daar de aan stress gerelateerde verzuimdagen al jarenlang voor zo’n 20 % van het totale aantal verzuim zijn. De kansen voor verbetering aangaande de beleving van stress liggen uiteraard ook op het technisch niveau van werkomstandigheden. Dat gedeelte wil ik voor nu even overlaten aan de bedrijfsarts. Boeiender is hoe gaan we er gezamenlijk mee om. Wanneer hebben we die echte aandacht als collega’s. Wanneer is er de ruimte om als professional op HR  te gaan voor de maatwerkoplossing voor het individu. Tenslotte is de ervaring van stress en werkdruk een sterke persoonlijke belevenis en dus dito de oplossing.

Oplossingen voor werkdruk
Het is geen hogere wiskunde dat we als ‘type’ allemaal verschillend zijn. Dan zou je mogelijk ook een diversiteit in werkomstandigheden verwachten. En toch ziet er de dagelijkse praktijk van onze omstandigheden van het werk er niet zo kleurig uit. Naast dat je kijktNaar de organisatie van het werk;De kwalificatie van de werknemers (opleiding en voorlichting);De formatie (aantal werknemers).Daarnaast is het in deze tijd ook van groot belang om te onderzoeken hoeveel autonomie iemand in zijn werk nodig heeft c.q. aankan. Het is daarbij belangrijk om eerst te kijken naar; hoe organiseert men het werk, vervolgens te kijken naar kwalificaties van personeel en pas op het laatst naar de formatie. Vaak is er een atomische
reactie om het omgekeerd te doen. Bij een inefficiënte organisatie blijft
werkdruk bestaan. Oplossingen zouden kunnen zijn:

-Slimmer organiseren van het werk
-Vergroten van de regelmogelijkheden van werknemers
-Verbeteren van de communicatie
-Professionalisering van leidinggevenden
-Inzetten flexibele schil
-Etc.

Gevolgen van hoge werkdruk
Werknemers die te maken hebben met aanhoudende hoge werkdruk lopen zeven keer zoveel kans om emotioneel uitgeput te raken. Medewerkers die onder hoge druk staan hebben twee keer zoveel kans op een slechte gezondheid. Een hoge werkdruk lijdt uiteindelijk tot een verminderde productiviteit, doordat het psychische ‘zich niet oké voelen’ van mensen ook zorgt voor onderpresteren. Ze zijn wel aanwezig op het werk, maar niet met een maximale inzet, nauwelijks productief.

De kenmerken van werknemers die psychisch niet goed in hun vel zitten zijn: gebrek aan energie, vermoeidheid, concentratiestoornissen en sterk verminderde motivatie en creativiteit. Er worden uiteindelijk meer fouten gemaakt en minder goede beslissingen genomen. Uiteraard kunnen op een afdeling de relaties potentieel onder druk komen te staan.
 
Werkstress en de signalen
Zoals eerder gezegd zijn stress en de klachten heel persoonlijk en uiten zich niet bij iedereen op dezelfde manier. Niet alle hieronder genoemde signalen hoeven te wijzen op stressklachten. Het is in ieder geval heel zinvol om over stress te praten als een collega of werknemer meerdere van de signalen vertoont en vooral als hij langere tijd uit zijn gewone doen is. De leidinggevende is degene die vanuit zijn functie als eerste zou moeten/kunnen signaleren. Ga het gesprek met uw werknemer aan om samen uit te zoeken wat de oorzaken van de gevoelens van stress zijn en of het mogelijk is deze oorzaak weg te nemen. Als directe collega kan het zijn dat u juist een makkelijkere ingang heeft tot uw collega. Het verhoogt de kans op vroeg herkennen van stress en geeft grote waarde aan de samenwerking om iemand te helpen door naar hem te luisteren. Sociale steun, iemand die naar je luistert en die je serieus neemt kan stress verminderen. Als directe collega kunt u misschien aangeven hoe bepaalde situaties anders aangepakt kunnen worden, zodat de oorzaak van stress wordt weggenomen. Misschien zijn er helemaal geen dure interventies nodig.

Signaleringlijst die kan helpen om stress bij anderen te herkennen:
-Maakt meer fouten dan gebruikelijk, is slordiger en lijkt zich moeilijker te kunnen concentreren;
-Werkt plots meer over en laat toch weten het werk niet af te krijgen;
-Lijkt meer chaotisch, terwijl hij normaal zo geordend is;In plaats enthousiast en energiek is iemand afwezig mat;
-Reageert prikkelbaar, sneller geïrriteerd en maakt af en toe zelfs ruzie;
-Lijkt geen besluit te kunnen nemen;
-Klaagt over vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, fysieke klachten;
-Is langere tijd uit zijn gewone doen en is soms cynisch


Wanneer u een werkdruk risico’s quick scan voor werknemers wilt ontvangen kunt u hier uw e-mailadres invullen.
Aanvraag werkdruk risico’s quick scan voor werknemers


Leestips: 
Van stress tot burn-out en vice versa
MBTI tests geven waardevolle kennis voor managers
Tips voor een succesvolle re-integratie na een burn-out
Maakbare authenticiteit het nieuwe lijden
Stress is besmettelijker dan gedacht
Hoe leer je luisteren naar je in intuïtie?
Is betrokkenheid de heilige graal van de werkgever en werknemer relatie?
Back To Top