skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF
We kennen allemaal die verwarmende momenten wanneer we het gevoel krijgen door de ander gezien/gehoord te worden. Niet op zintuigelijk niveau en wel op hart-niveau. Die ander kan een collega zijn, een goed vriend(in), de levenspartner en soms is er dat magische moment met een passant op het levenspad. In de vluchtige wereld waarin we leven en waar we meer communiceren dan ooit tevoren in het bestaan van de mens, lijkt echter die magie van echt gehoord en gezien worden/voelen tanende.

Horen en luisteren
Eerst maar even wat woorden op een rij. Gehoord worden betekent dat men naar je luistert en in het beste geval wordt je ook begrepen. En dan gebeurt er iets bijzonders, want wie zich gehoord en dus begrepen voelt en zich daarboven op ook nog eens in een behoefte bevredigd voelt zich serieus genomen. De behoefte die ermee verband houdt is een sociale behoefte, en wel die van erkenning en waardering. 

De magie van de communicatie
Gelijksoortige organismen hebben het nodig om o.a. door middel van communicatie de sociale banden van de eigen groep te onderhouden en te bevestigen. Je hoort erbij, jij hebt een plek bij ons. De communicatie onder soortgenoten is dus eigenlijk een soort ‘paspoort’. Ook wij, net zoals andere organismen, zijn gespecialiseerd in het herkennen van geluiden met een geluidssterkte, een bepaalde toon, een uitdrukking en of teken dat bijdraagt tot uiteindelijk de magie van de communicatie zodat we ons begrepen voelen, ons veilig ervaren.

Gehoord worden in een team
Zoals hierboven aangegeven is het uitdagend om binnen zowel een harmonisch gelijksoortig team alsook binnen een dynamisch team met grote onderliggende verschillen te zorgen dat eenieder zich gehoord en gezien voelt. De uitdaging ligt ‘m vooral in het feit dat het voor eenieder een specifiek persoonlijke behoefte is. Specifiek persoonlijk, omdat achter elke behoefte de interpretatie van de eigen waarheid schuil gaat. En die is opgebouwd uit de uniciteit van elke persoon.
 “Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt” 
Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt 
Het was een van de statements van Peter Ferdinand Drucker (een Amerikaans schrijver, hoogleraar en consultant onder andere op het gebied van organisatieleer en management) Voor eenieder die een team aanstuurt is het de grote uitdaging, naast uiteraard het halen van de gestelde doelen, om een team te smeden waarbij mensen zichzelf en elkaar vrij kunnen laten zodat eenieder zijn plek heeft en een bijdrage kan leveren. De weg daarnaartoe zou weleens actief luisteren naar je teamleden kunnen zijn. Op een gestructureerde manier luisteren en reageren waarbij de aandacht volledig gericht is op degene die spreekt. Uitdagend en wel noodzakelijk is om het eigen referentiekader en de daarbij behorende oordelen uit te schakelen. Vanuit die ondersteunende rol van de leidinggevende, samen met zijn teamleden, kan de magie op de werkvloer mogelijk weer wat vaker welig tot bloei komen.
 
Leestips: 
Beter aan het werk kijk naar de 3 basisbehoeften
Wanneer had u een goed gesprek over werkdruk en werkstress
Hoe laat je een team excelleren 
Feed forward heeft meer effect dan feedback
Training leiding geven en nemen
Meditatie wat doet het echt met ons 
Machtige mensen praten anders en luisteraars weten dat 
Mbti tests geven waardevolle kennis voor managers 
Back To Top