skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Machtige mensen praten anders en luisteraars weten dat

Een machtspositie verandert de manier waarop mensen praten. En anderen kunnen dan ook aan de stem van mensen horen of ze een machtspositie bekleden of niet. Die conclusies trekken onderzoekers op basis van experimenten.

Margareth Thatcher volgde stemtraining om zich ervan te vergewissen dat ze krachtiger en als een autoriteit over zou komen. Nieuw onderzoek stelt nu dat dat echt niet tussen de oren zat. Mensen die een machtspositie bekleden, praten anders en worden dankzij de manier waarop ze praten door anderen herkend als machtige mensen.

Het experiment: De onderzoekers baseren hun conclusies op experimenten. In een eerste experiment lieten ze 161 studenten een tekstje hardop voorlezen. Daarna kregen de studenten een rol toebedeeld in een onderhandelingsgesprek. Een groep studenten kreeg de opdracht zich in te beelden dat ze een sterk bod, waardevolle voorkennis of een hoge positie op het werk hadden. Of ze moesten alvorens de onderhandelingen startten denken aan een ervaring in hun leven waarin ze macht hadden gehad. De andere groep studenten kreeg de opdracht zich in te beelden dat ze een zwak bod, geen voorkennis of een lage positie op de werkvloer hadden. Of ze moesten voorafgaand aan de onderhandelingen denken aan een gebeurtenis waarin ze machteloos waren geweest. Vervolgens moesten alle studenten een tweede tekstje waarin ze de onderhandelingen inleidden hardop voorlezen. Alle studenten lazen hetzelfde tekstje.

“MACHT BEÏNVLOEDDE DE STEMMEN VAN ONZE PROEFPERSONEN OP BIJNA EXACT DEZELFDE MANIER ALS STEMTRAINING DE STEM VAN THATCHER BEÏNVLOEDDE”

De resultaten: De onderzoekers vergeleken vervolgens de opnames die gemaakt waren toen de studenten het eerste tekstje lazen met de opnames die gemaakt waren toen de studenten het tweede tekstje lazen. Ze ontdekten dat de stemmen van de studenten die zich voorafgaand aan het onderhandelingsgesprek inbeeldden dat ze machtig waren hoger en monotoner waren en meer dynamiek (een groter verschil tussen hard en zacht) vertoonden dan de stemmen van de studenten die zich inbeeldden dat ze weinig macht hadden. “Macht beïnvloedde de stemmen van onze proefpersonen op bijna exact dezelfde manier als stemtraining de stem van Thatcher beïnvloedde,” vertelt onderzoeker Adam Galinsky.

De luisteraar: Maar welke invloed heeft die andere stem nu op de luisteraar? Dat zochten de onderzoekers tijdens een tweede experiment uit. Ze verzamelden een aantal studenten en lieten ze de opnames horen die tijdens het eerste experiment waren gemaakt. De luisteraars wisten – ondanks dat ze niets wisten van de opzet van het eerste experiment – aan te geven welke stemmen aan machtige en machteloze mensen toebehoorden. “Deze resultaten suggereren dat luisteraars heel gevoelig zijn voor subtiele variaties in vocale aanwijzingen en ze gebruiken die aanwijzingen om te beslissen wie de baas is.”

Onderzoeker Sei Jin Ko voegt toe: “Onze resultaten suggereren dat of het nu ouders zijn die autoriteit willen over hun kinderen, een discussie tussen een autoverkoper en een klant of onderhandelingen tussen staatshoofden, het geluid van de stemmen die erbij betrokken zijn de uitkomst van deze interacties ingrijpend bepalen.”

Bron: www.scientias.nl

Back To Top