skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Het gaat goed in Nederland! Nu er zich zoveel kansen aandienen is het nog belangrijker dat je team optimaal functioneert. Zeker omdat er zoveel veranderingen in de markt zijn is het belangrijk dat eenieder zijn rol, verantwoordelijkheden en kansen pakt.

Het blijft uitdagend om je team te laten excelleren, maar als het lukt geeft het een fantastisch gevoel, ervaring…en resultaat!

Het vormen van een team vraagt om toewijding en discipline. Ook van de teamleden zelf mag je toewijding en discipline eisen. Delen in het gezamenlijke succes geeft verantwoordelijkheid. Het is net als een goed huwelijk, je blijft er mee bezig en bent nooit klaar om er samen aan te werken.

Bouwstenen voor een goedlopend team met mooie resultaten zijn:

Veiligheid in psychologische zin: weten we wat we aan elkaar hebben? Durven wij onszelf uit te spreken? En houden wij rekening met elkaars gevoelens? We ervaren binnen de groep dat onze bijdrage er toe doet en dat het resultaat van die gezamenlijke inspanning invloed heeft. We kunnen op elkaar rekenen in tijd en procedure. Dat houdt in dat doelen helder moeten zijn en “last but not least” waar we op afgerekend worden.

Onze training ”Leidinggeven en eigenaarschap”  ondersteunt je team, zodat zij beter in staat worden om klanten/collega’s aan te spreken en begeleiden.

Tips om samenwerking te verbeteren: 

1. Collega’s laten uitspreken, laten zien dat je luistert door het gezegde samen te vatten en respectvol te reageren op ieders mening;

2. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving;

3. Evenwicht brengen tussen negatieve en positieve feedback;

4. Feedback integreren in het normale dagelijkse gedrag;

5. Het goede voorbeeld geven door de leidinggevende.

Back To Top