skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

De Nederlandse arbeidsmarkt kent op dit moment een werkloosheidcijfer dat sinds 2003 niet zo’n laag niveau heeft gekend. Goed of slechts nieuws? Voor wanneer je flink wat vacatures open hebt staan zonder meer zorgwekkend, dus slecht! Waar haal je ze vandaan?

Goed nieuws wanneer je werkzoekend bent? Slecht nieuws! De Nederlandse arbeidsmarkt kenmerkt zich al jaren door exclusiviteit. Banenmarktplannen ten spijt en de participatiewet als poging tot een lapmiddel om het te repareren. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er meer dan 300.000 werklozen waren. Daarvan zijn er meer dan 100.000 ouder dan 45 jaar. Doorgerekend binnen het onbenut arbeidspotentieel, kunnen we daar deeltijdwerkers, langdurige werklozen en mensen die zo teleurgesteld zijn dat ze gestopt zijn met pogingen om waardering op de arbeidsmarkt te krijgen bij optellen. Dan komen we in het, oh zo graag, inclusieve Nederland uit op ruim 1 miljoen die we langs de zijlijn hebben laten staan.

De zoektocht naar de perfecte kandidaat?
Helaas de perfecte kandidaat bestaat niet. Ze zijn uitverkocht. En als er toch een gevonden wordt, zorg goed voor elkaar en hou vast! Die 1 miljoen mensen die langs de kant staan waren overigens ooit die perfecte kandidaat. Zij werden ooit binnengehaald met de loftrompet, verwelkomt binnen een team. Zoals elke relatie kan er sleet optreden dus een noodzaak tot onderhoud. Dus begin met onderhoud van de relatie voordat het te laat is! En ja natuurlijk komt met ouderdom soms ook wat gebreken. En vaak valt er best een mouw aan te passen.  En uiteraard zitten we in een snel veranderende maatschappij waarbij technologie de vaardigheden van toen niet meer de vaardigheden en de kennis van nu zijn. Wat mij betreft is het echter te simpel om te zeggen: “ tja het is een mismatch tussen vraag en aanbod”.

Strakke taak-, en functieprofielen overboord?
Ja doen, gooi te strakke taak- en functieprofielen overboord. Kijk naar ontwikkelpotentie i.p.v. nee dat kan niet op dat onderdeel past hij/zij niet. Nadat bedrijven strakker zijn gaan sturen op; het moet passen in ‘het functiehuis’ om de wildgroei  te bestrijden is ook de ruimte verdwenen om meer flexibel naar de menselijke maat te kijken. Iedereen heeft talenten en kwaliteiten ze moeten alleen opgemerkt worden en daar waar nodig zal er ook gewoon geaccepteerd moeten worden dat sommige mensen nog enkele talenten moeten ontwikkelen, moeten bijleren. De overheid springt eventueel financieel bij en dat kan in een werk-leertraject.

Echte inclusieve arbeidsmarkt haalbaar?
Natuurlijk zal er altijd een deel van de frictie werkloosheid blijven bestaan. Uiteraard voor diegene die echt niet kunnen, zal er een vangnet als oplossing moeten zijn. En in gezamenlijkheid kijken naar mogelijkheden, oplossingen en potentie kunnen we veel verder komen in die inzet van 1 miljoen mensen met kansen, talenten en mogelijkheden. Uiteraard zal ook aan de andere kant inzet en training gevraagd worden. Laten we er samen voor gaan om draagvlak te creëren, en met inzet en creativiteit een inclusieve arbeidsmarkt waar te maken.

 
Leestips
Wilt u ook beter aan het werk in de toekomst
Hoe lang moet jij nog
Hoe creeer je een werkklimaat waarbij een werknemer groeit en je bedrijf rendeert
Technologie hoeft geen bedreiging te zijn artikel uit nrc
Het onderscheid tussen hoog en laagopgeleid leidt tot onwenselijke tweespalt
Nederlandse economie schreeuwt om digitale vaardigheden
Is betrokkenheid de heilige graal van de werkgever en werknemer relatie
Back To Top