skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Hoofddorpse promoveert op:”Re-integratie na hersenletsel”.

Maar veertig procent van de voorheen werkende mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) lukt het om binnen twee jaar terug te keren naar al dan niet aangepast werk. Judith van Velzen (33) uit Hoofddorp heeft de afgelopen zeven jaar bij Heliomare Research & Development onderzocht hoe het proces van terugkeer naar werk verloopt en welke factoren dit versnellen of bemoeilijken.

Daarnaast heeft ze onderzocht hoe vanuit revalidatiecentra geholpen kan worden bij terugkeer naar werk door middel van arbeidsrevalidatie.

Haar proefschrift: ‘Terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel’.

Op de voorkant van het proefschrift fladderen drie vlinders. Deze zijn niet zomaar gekozen, legt Judith uit. ,,Mensen met NAH waren voor het letsel als een rups: stabiel en druk met werken, zoals een rups vooral druk is met eten. Maar dan gebeurt er iets waardoor een onomkeerbare transformatie plaats heeft. Het resultaat is een vlinder met kwetsbare vleugels. De rups en de vlinder zijn in wezen hetzelfde dier, maar er heeft duidelijk een verandering plaatsgevonden. Met als groot verschil dat de verandering van rups naar vlinder bij het normale leven hoort terwijl NAH plotseling optreedt en ongewenst is.”

Kwetsbaarheid

Maar bij een vlinder is de kwetsbaarheid goed zichtbaar, bij mensen met NAH vaak niet. Een verminderd geheugen, concentratieproblemen en vermoeidheid bijvoorbeeld zie je niet aan de buitenkant. Dit terwijl naar schatting een half miljoen Nederlanders blijvend klachten en problemen ervaren als gevolg van hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeval, ziekte, hartstilstand of hersenoperatie.

Begrip

Judith: ,,Om succesvol terug te kunnen keren naar het eigen werk of aangepast werk zijn een aantal factoren van groot belang. Uit literatuuronderzoek en interviews met oud-patiënten van Heliomare kwam naar voren dat de hulp en het begrip van de werkgever, collega’s en de bedrijfsarts heel belangrijk zijn. Maar ook externe factoren hebben invloed op de re-integratie: is het gebouw gebruiksvriendelijk voor iemand met NAH en kunnen de werktijden worden aangepast?”

Revalidatie

Heliomare hanteert een protocol voor arbeid gerelateerde revalidatie. Als de patiënt het wil, wordt tijdens de revalidatie al gewerkt aan terugkeer naar werk. Judith heeft sinds 2011 een groep van 22 patiënten gevolgd. Dit protocol is vergeleken met de methode van een ander revalidatiecentrum waarbij pas wordt begonnen met arbeidsre-integratie wanneer iemand zich thuis zelfstandig kan redden.

Judith: ,,Qua tevredenheid van de betrokkenen, het aantal dagen totdat men weer aan het werk was, het aantal mensen dat weer werkte en de financiële kosten zat er weinig verschil tussen de protocollen. We kunnen dus niet zeggen dat de ene behandeling beter is dan de andere behandeling. Maar het is zeker de moeite waard om een methode te implementeren binnen elk revalidatiecentrum. Ruim tachtig procent van beide behandelgroepen had binnen een jaar na de start van de revalidatie een start gemaakt met werk. Dit is een veelbelovend resultaat.”

Bron: Noordhollandsdagblad

Gerelateerde onderwerpen Re-employ:

Hoe ziet het verloop van mijn re-integratie eruit 

re-integratie & outplacement

 

Back To Top