skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Ziek gemeld, en dan?

Door Mariska Harbers op donderdag 6 juli 2017 10:00

Als een werknemer zich ziek meldt, is het aan de bedrijfsarts om te beoordelen of hij daadwerkelijk arbeidsongeschikt is.

Als die dat inderdaad concludeert, is de werknemer verplicht om aan zijn re-integratie mee te werken en de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen. De bedrijfsarts bespreekt de klachten en beperkingen met de werknemer en vraagt soms medische informatie op bij de behandelaars. De werknemer hoeft geen informatie over zijn gezondheid aan de werkgever te verstrekken. De bedrijfsarts stelt vast welke beperkingen en mogelijkheden er zijn en hoeveel de werknemer kan werken, eventueel in aangepast of ander passend werk.

Als een werknemer regelmatig niet aan deze re-integratieverplichtingen voldoet, kan dat consequenties hebben. Nadat de werkgever gewaarschuwd heeft kan het loon worden opgeschort. De werkgever moet daarbij dan duidelijk vermelden wat de reden daarvoor is. Als de werknemer ondanks het opschorten van zijn loon blijft weigeren om mee te werken, kan dat uiteindelijk zelfs leiden tot ontslag.

Soms is de werknemer het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts. Er kan ook een conflict met de werkgever ontstaan over de re-integratie. Als onderling overleg, eventueel met hulp van een belangenbehartiger, geen oplossing biedt, is het aan te raden om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Een arts van het UWV kan een oordeel geven over de volgende vragen:
– kan de werknemer volledig zijn eigen werk doen?
– heeft hij voldoende meegewerkt aan zijn re-integratie?
– is het aangepaste of andere werk dat hij moet doen wel passend?
– heeft de werkgever genoeg gedaan aan de re-integratie?

bron: Advocatenkantoor Mariska Harbers of kijk op www.mariskaharbers.nl.

 

Back To Top