skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF
Inhoudsopgave

 • Peter Bijnen, introductie over werkgeluk
 • Prem Heera, Arbo-arts aan het woord over medische en niet-medisch aanpak van ziekte verzuim en blue-zones voor business.
 • Mark Tuitert, een persoonlijk verhaal over prestaties verbeteren door zelfsturing.
 • Preventie-medewerkers-training, Coachtafel en HRM netwerk.

Peter Bijnen 

Werkgeluk… dat levert, ook financieel, nogal wat op!

Op de Masterclass HRM van 20 april jl. was het thema: ‘Werk-geluk’Peter legde uit dat het bevorderen van werkgeluk geen zweverig doel is maar een effectieve manier om organisaties goed te laten functioneren en meer winst te maken.GELUKKIGE WERKNEMERS ALS STRATEGISCHE KEUZEHet besef op individueel niveau en ook op organisatieniveau dat sturen op werkgeluk een goede strategische keuze is. Elke euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk, betaalt zich met een factor vijf terug (Rath & Harter, 2010).

Zo blijkt uit onderzoek dat gelukkige werknemers:

 • 31% productiever zijn
 • 27% minder ziek zijn
 • 12% meer service en dienstverlening verlenen
 • 69% minder verloop

Uiteraard is het voor HRM-medewerkers veelal een intrinsiek doel, dat werkgeluk van hun collega’s. In de hogere managementlagen gaat het meer om cijfers en analyses van die cijfers. Door aan te kunnen tonen dat meer werk-geluk een bijdrage levert aan betere bedrijfsresultaten komen de doelen van beide afdelingen samen.Dat geeft aanleiding om op een nieuwe andere manier naar werkgeverschap te kijken. Een uitnodiging om verzuim, waarvan slechts 30% een medische oorzaak heeft, op een andere manier te bestrijden.

Met name preventie en vergroten van persoonlijk leiderschap zijn hier de onderwerpen waar het over gaat, waar de werkelijke winst te behalen valt. Daarin kan Re-employ een waardevolle gesprekspartner zijn.

Maak eens een afspraak voor een vrijblijvend gesprek met Dhr. Bijnen! backoffice@re-employ.nl


Prem Heera

Blue-zones voor business.

Prem Heera, Arboarts en mede-initiatiefnemer van de Nationale Health Check en de Nationale Bedrijven Check, gaf HRM-afdelingen mogelijkheden om met deze nieuwe aanpak van werk-geluk optimalisatie aan de slag te gaan. In de wereld zijn een aantal gebieden waarin mensen een hoog geluksgevoel ervaren, langer leven en ook nog tot op hoge leeftijd vitaler zijn. Deze gebieden worden de Blue Zones genoemd.Prem, legde uit dat er 7 redenen zijn gevonden die dit verschil verklaren en gaf aan hoe dit binnen organisaties kan worden ingevoerd. Hieronder daarvan een eenvoudig schema.

Blue Zones Corporate Health Wellbeing (CoHW)
Voeding: 20 % minder eten, 80% volle maag, tot 2 glazen alcohol per dag in sociale context ok. Gezondere voeding in de bedrijfsrestaurant
Natuurlijk bewegen, bewegen als prettige bezigheid Dienstfiets, fietsstoel, ‘in company’fitness
Stress herkenning en stress-coping Mensen leren stress te herkennen, stress-reduceren en zich los te maken van stress
Een doel hebben, een reden om elke dag op te staan Persoonlijk leiderschap, eigen regie over vitaliteit en gezondheid
Zich bevinden in een groep met gelijke ideeën over het leven Teambuilding binnen bedrijven
Hebben een ‘peer-groep’ van een 5-tal hechte vrienden Ruimte bieden voor de mens achter de werknemer
Familie en geliefden zijn het allerbelangrijkst Persoonlijke aandacht en het bedrijf zien als levend orgaan ‘organic management’.

Het bijzondere aan deze mogelijkheden tot verbetering is, dat als binnen organisaties met een van deze (de meeste eenvoudige binnen de bestaande bedrijfssituatie) het effect als duidelijk meetbaar is.Hieronder vindt u een link naar de volledige presentatie: http://prezi.com/b0bu3fbmqsyl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0shareIn de komende maanden gaan we aandacht besteden aan hoe d.m.v. de voorbeelden uit de Blue Zones binnen bedrijven een gezondere, effectievere zone kan worden gecreëerd.


Mark Tuitert

Een persoonlijk verhaal over persoonlijke effectiviteit door zelfkennis en persoonlijk management.

Mark sprak, vol vuur, over zijn lange zoektocht naar de manier om Olympisch Goud te veroveren.D e in 1980 geboren schaatser won in 1999 het Wereld Jeugdkampioenschap Allround maar eer hij zover was dat hij Olympisch Kampioen werd, was een lange weg. Mark vertelde van de tijd dat hij trainde. Hard werken alles uit jezelf halen, hard zijn voor jezelf en 120% vergen van je lichaam was het devies destijds. En dat deed Mark ook. Meer en meer en maar doorgaan. Na een aantal valpartijen en een blessure waardoor hij vlak voor de spelen van 2002 in Salt Lake City moest afhaken (als hij meegedaan had, had hij waarschijnlijk een hernia opgelopen) besloot Mark het op een ander manier aan te pakken. Hij had inmiddels ontdekt dat meer en meer niet tot de beste resultaten leidt. En zijn klachten bleken ook niet altijd op te lossen via fysiotherapie en andere medisch middelen. Mark begon bij te houden op welke momenten hij het best presteerde. Wat de optimale tijd tussen trainingen en wedstrijden was en hoelang die trainingen moesten duren. Welke omstandigheden van invloed waren op zijn prestaties en hoe hij met die omstandigheden het best om kon gaan. Hij begon te zien dat fysiek presteren in nauw verband staat met hoe je je voelt… dat beter presteren gaat over meer innerlijke processen en over intrinsieke motivatie. Hij ging ook zijn persoonlijke situatie meer in zijn prestatie-schema’s bijhouden. Hierdoor vond hij nieuwe verbanden en kreeg belangrijke inzichten, die hem uiteindelijk hielpen dat felbegeerde goud te bemachtigen.In de schaatssport is winnen of verliezen letterlijk een zaak van tienden van secondes dus alles wat invloed heeft wordt dan van belang. En Mark wilde winnen.

Aan de hand van een soortgelijk lijst als hieronder keek hij naar zijn leven. 

 1. De dood van je echtgenoot of partner
 2. Een scheiding
 3. Als getrouwd stel tijdelijk uit elkaar gaan
 4. Een tijdje in de gevangenis moeten zitten
 5. De dood van een nabij familielid
 6. Ernstige letsel oplopen of heel erg ziek worden
 7. Trouwen
 8. Ontslagen worden op je werk
 9. Je weer verzoenen nadat je even uit elkaar bent geweest
 10. Met pensioen gaan
 11. Verandering in de gezondheid van een belangrijk familielid
 12. Zwanger raken
 13. Problemen hebben met seks
 14. Een nieuw familielid erbij krijgen
 15. Een plotselinge verandering in je financiële situatie

Mark ontdekte dat de vechtscheiding van zijn ouders, waarin hij de rol van bemiddelaar en beschermer van zijn moeder, op zich genomen had bv een rol speelde. Hij ontdekte dat hij geen deelnemer van die scheiding hoefde te blijven door weer in contact te treden met zijn vader en weer de rol van zoon aan te nemen in plaats van die van bemiddelaar of medestander. En dat hij daarin zelf een keuze had, zijn rol kon en mocht kiezen.Mark ontdekte ook dat je invloed hebt op hoe je met stress omgaat. Via de speciale methode van hartmath leerde hij de stresslevels in zijn lichaam te verminderen. Op de avond voor zijn grote overwinning maakte hij hier gebruik van om zich voor te bereiden op deze bijzondere prestatie.Mark leerde ons dat onze prestaties van alles afhangen maar vooral te maken hebben met hoe goed wij onszelf managen. Dus kennis hebben van en omgaan met de mogelijkheden van ons eigen lichaam en onze eigen geest.Door mensen meer als geheel te zien… lichaam, geest en verstand gaan ze beter presteren. Door mensen te leren hoe zij zichzelf het best aansturen kunnen ze gelukkiger zijn en beter presteren als persoon en als onderdeel van een organisatie.Exact daarin ontmoeten de zienswijze van Mark, Prem, Peter en Karin elkaar. En exact daar ligt de oorzaak van de hogere succespercentages van aanpak van re-integratie bij bemiddeling door Re-employ.Samen willen we op deze manier werken aan die 70% van verzuim die geen medische oorzaak heeft maar wel voor veel mensen het werk- en levensgeluk enorm onderdruk zet.

Als u graag wat meer wilt horen, hier is een link naar zijn TEDtalk bij de Nyenrode Universiteit.
Hoor en zie meer…


Uitleg over We-employ, preventie medewerker en coachtafel.

Binnen Re-employ heeft een interne re-organisatie plaats gevonden. Via onze webiste Re-employ.nl spreken we medewerkers aan en via We-employ richten we ons op de behoeften van organisaties om tot op het gebied van HRM en re-integratie service te verlenen.De beide werkgroepen zijn samen gebracht onder de Employgroep.Verder hebben we een nieuwe training:

De preventie medewerker

De nieuwe Arbowet, die per 1 juli 2017 ingaat, schrijft een prominentere rol toe aan de preventiemedewerker. Binnen deze nieuwe wet is vastgelegd dat de preventiewerker met instemming van de werknemersvertegenwoordiging, zowel de persoon als diens rol, wordt benoemd. Dit om de garantie in te bouwen dat hij effectiefkan worden ingezet om de werkgever te ondersteunen bij de zorg een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid. Bij een goed integraal beleid kan dit ook veel kosten besparen.

Lees meer…

en een bijzonder netwerk voor HRM professionals

De coachtafel

Alles verandert continu. Dat vraagt om heldere keuzes en aanhoudende persoonlijke groei. Heerlijk om visie te hebben en sturing te geven! Waar tankt u bij?Aan onze tafel geven we u de gelegenheid om samen met gelijkgestemden “in de spiegel te kijken” en “de gereedschappen aan te scherpen”. Met aandacht voor uw business en u als mens. Onder het genot van een hoogstaand culinaire maaltijd, in een inspirerende omgeving aan de IJssel, verzorgt We-employ rondetafelconferenties waar u uw vakgenoten treft.Uw tafelvoorzitter, Peter Bijnen, leidt aan de hand van een centraal thema de bijeenkomsten. Hierin wordt hij bijgestaan door een vakgerichte, steeds wisselende side kick.De eerste keer kunt u deelnemen als introducee. Daarna kunt u deelnemen als vast lid aan de tafel die 6 keer per jaar bij elkaar komt op basis van een jaarlidmaatschap.

Dit jaar staan er nog op de agenda:

 • HR als stakeholder
 • Talent ontwikkeling
 • Sales & Marketing
 • Persoonlijk Leiderschap

Lees meer… 

We’re HRM en U! 

Via we’re HRM zijn we bezig een netwerk op te bouwen waarbinnen we onderwerpen uit ons vakgebied bespreken, ervaringen delen om op deze manier kennis en ervaring te laten accelereren. We willen zowel online als offline mogelijkheden bieden met elkaar in contact komen en blijven. 

Volg ons via Linked In!https://www.linkedin.com/company-beta/10609527/

Wilt u ook betrokken zijn bij de nieuwste ontwikkelingen op ons vakgebied en meepraten? Meldt u dan middels onderstaande knop aan voor ons netwerk.mail naar : backoffice@re-employ.nl

Back To Top