skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

In een wereld waar individualisering en eigen verantwoordelijkheid een grotere rol spelen dan ooit te voren, is “gezamenlijkheid” in relaties een belangrijk onderwerp. Relaties waarbij dat grote gevolgen heeft zijn de relaties op de arbeidsmarkt. Flexibilisering, investeren in elkaar in de vorm van transitievergoeding, zelfsturing op employability het zijn begrippen die over elkaar struikelen op de arbeidsmarkt in 2016. De krampachtige poging van de overheid om met de wet: “Werk & Zekerheid” van Asscher daar vanuit de overheid regie over te voeren is daarvan een voorbeeld. Wij vinden het met onze 16 jaar ervaring op dit gebied tijd om een nieuw begrip te introduceren: Het gaat om:

  • innoverend denken
  • vanuit een positief mensbeeld
  • in het kader van toegevoegde waarde naar elkaar
  • mobiliteit

Wanneer je loyaliteit namelijk samenvoegt met employability dan krijg je :  

Employaliteit.

Wij gaan onder leiding van een aantal prikkelende sprekers, samen met u, vorm en inhoud geven aan dit onderwerp. Wij nodigen u graag uit in deze innovatie bijeenkomst voor de arbeidsmarkt! Wees erbij, draag bij met uw ideeën en gedachten. Wij hebben u nodig

 

24 november 14.00 -17.00 uur

Museum Meermanno, Prinsessengracht 30, 2514AP Den Haag

Meldt u aan via een mail aan backoffice@re-employ.nl

Back To Top