skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Goed werk voor iedereen

Behoud van werk en terugkeer naar werk voor chronisch zieke werknemers Waarom belangrijk?

In Europa hebben we te maken met een vergrijzende beroepsbevolking. Dit zal op den duur leiden tot een tekort aan arbeidskrachten, ook al hebben we nu nog te maken met een economische crisis. Bijna een kwart van de werkende mensen uit 27 Europese landen zegt te lijden aan een chronische ziekte. En een vijfde zegt last te hebben van langdurige gezondheidsklachten. Met het oog op de mogelijke toekomstige tekorten aan arbeidskrachten en het hoge percentage van werkenden die gezondheidsproblemen ervaren, is investeren in gezondheid op het werk en in duurzame inzetbaarheid van groot belang. Omdat mensen veel tijd op het werk doorbrengen is de werkplek direct van invloed op hun gezondheid. De werkplek is dan ook bij uitstek de plaats om een gezonde leefstijl te bevorderen. Te meer omdat het economische succes van bedrijven en van de hele economie afhangt van een gemotiveerde en gezonde werknemers.

Doe mee… en investeer in duurzame inzetbaarheid! Gezond werk voor mensen met een chronische aandoening, passend bij hun mogelijkheden, heeft voor iedereen voordelen: voor het bedrijf, voor de persoon zelf en voor de maatschappij als geheel.

Wat zijn de opbrengsten?

Voor bedrijven:

 • Minder ziekteverzuim, minder verloren werkdagen en minder kosten voor vervanging.
 • Het behoud van de ervaring en kennis van een medewerker met een chronische ziekte of handicap.
 • Concurrentievoordeel door een hogere productiviteit en/of een beter imago.
 • Een positieve werkomgeving, waar mensen met plezier werken.
 • Vermijden van sancties en boetes op grond van bv. de WIA en Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Voor werknemers:

Het behoud van werk of werkhervatting doet wonderen voor de mentale gezondheid van chronisch zieke werknemers, door de sociale contacten en doordat zij hun bijdrage gewaardeerd weten. Terugkeer naar werk kan ook (volledig) herstel bevorderen. Werknemers zijn er bovendien bij gebaat weer een volledig inkomen te verdienen, wat leidt tot een betere kwaliteit van leven. Voor de samenleving: Mensen met een chronische ziekte aan het werk houden of in staat stellen het werk te hervatten, kan worden gezien als een investering in economische productiviteit. Het bevordert de sociale samenhang in de maatschappij.

Tips voor goed werk Algemeen

 • Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen
 • Hanteer het uitgangspunt: ‘gewoon waar het kan, speciaal waar het moet’ Werkaanpassing Het aantal mogelijke werkaanpassingen is groot.

Denk aan:

 • Aangepast meubilair of software
 • Aangepaste of flexibele werktijden, thuiswerken
 • Belastende taken weghalen, taken herschikken
 • Aangepaste werkomgeving: weinig allergene stoffen, (aangepast) toilet dichtbij, rustige werkplek, aangepaste temperatuur
 • Gespecialiseerde begeleiding: jobcoach, een doventolk, een ADL-hulp (iemand die helpt bij algemene dagelijkse levensverrichtingen) of een hulphond
 • Rolstoeltoegankelijke werkplek, speciale parkeerplaats
 • Aangepast vervoer Een arbeidsdeskundige/arbeidshygiënist van een arbodienst kunnen u en uw werknemer hierover adviseren. Zelfredzaamheid Het is goed medewerkers met een chronische aandoening of beperking te ondersteunen. Maar ga niet ‘pamperen’. Laat medewerkers met een beperking hun werk zo zelfstandig mogelijk doen.

Draagvlak

 • Zorg ervoor dat collega’s weten welke afspraken u gemaakt heeft met de werknemer met een chronische ziekte. Het kan immers betekenen dat collega’s bepaalde taken moeten overnemen. Hiervoor moet u draagvlak creëren.
 • Zorg ervoor dat werknemers met een chronische ziekte niet buiten de boot vallen bij activiteiten als samen lunchen of een uitje van het werk. Functioneren, scholing, loopbaan
 • Bespreek regelmatig het functioneren van de medewerker met een chronische aandoening: wat gaat goed en wat zijn verbetermogelijkheden.
 • Denk ook aan de toekomst. Aandacht voor scholing en loopbaanontwikkeling is belangrijk voor toekomstige inzetbaarheid. Ook voor medewerkers met een chronische aandoening.

 

Re-employ gerelateerde diensten:

bron: TNO

 

 

Back To Top