skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Beter aan het werk: Soepele Succesvolle re-integratie

Bij re-integratietrajecten is er sprake van emoties, behoeften en belangen. De moeilijkheidsgraad van een succesvol traject wordt bepaald door de mate van het uiteen liggen van deze behoeften en belangen tussen werknemers en werkgevers. De complexiteit daarbij wordt nog eens vergroot door een in veel ogen onberekenbaar oordeel  van het UWV na het tweede jaar.

We hebben het dan nog niet gehad over het verdriet, de boosheid die werknemers ervaren nadat bijvoorbeeld hun lijf ze in de steek heeft gelaten of ze mentaal de balans tussen werk en privé niet in evenwicht konden houden. We hebben een aantal tips en ervaringen over de afgelopen 15 jaar.

Beter aan het Werk op een rijtje gezet:

 Spreek een realistisch opbouwschema af

Afhankelijk van de mogelijkheden of de onmogelijkheden die door het ziektebeeld zijn ontstaan moet aan het opbouwschema vorm gegeven worden. De bedrijfsarts kan daar zinvolle dingen over zeggen echter de verantwoordelijk voor de uitvoer bij de werkgever en werknemer. Het is niet zo dat de arts bepaalt; hij adviseert de werkgever. De arbeidsdeskundige vertaalt het naar arbeid en geeft uiteraard goede handgrepen.  De arboarts zal ook een probleemanalyse opstellen. Maak samen een plan van aanpak over het aantal uren en de werkzaamheden. Denk goed na over het komen tot een juiste balans in de opbouw. Er bestaat in deze alleen maar maatwerk. Ga niet te snel en ga ook niet te langzaam.

Zet eerst in op tijdelijk andere werkzaamheden

Kijk of het mogelijk is eerst te starten met andere werkzaamheden. De aard van de arbeidsongeschiktheid heeft vaak te maken met de werkzaamheden die tot de functie behoren. Het niet meer kunnen of mogen doen van die werkzaamheden blokkeert dan een snelle re-integratie welke bij ander werkzaamheden geen rol hoeven te spelen.  Blijf over die andere werkzaamheden wel goed in gesprek. Te vaak komen we klussen tegen die volledig niet passen en ook niet bevredigend zijn. De re-integrant wordt dan maar in het archief gestald. Meestal niet constructief. Bij onze trajecten zetten we steeds vaker een stage in bij een andere werkgever. Dit gebeurt vaak later in het traject wanneer de kansen bij de eigen werkgever erg gering zijn. Maar het komt ook voor dat mensen juist door die externe stage weer terugkomen bij de eigen werkgever met nieuw ontwikkelde beroepsvaardigheden en een bredere belevingswereld door het kennis maken met een andere werkomgeving.

Communiceer tripartiet

De coachingsgesprekken die we binnen re-integratietrajecten hebben, worden soms in beslag genomen door negatieve emoties doordat de werknemer te weinig steun bij zijn werkgever ervaart. Re-integreren moet een gezamenlijk doel zijn. Er is tenslotte ook een gezamenlijk belang. Een belang waar de leidinggevende,  de bedrijfsarts en de HR-afdeling samen in uitgedaagd worden om met de kandidaat aan succes te werken in een veranderend perspectief. Belangrijk is om binnen de driehoek van verantwoordelijkheid van werkgever, werknemer en re-integratiebureau transparant te blijven communiceren zodat er geen diversiteit in beeldvorming van de acties, de inzet en of het doel ontstaat bij de verschillende partijen.  Wij zijn als bureau graag die derde partij in deze driehoek van verantwoordelijkheid. Te vaak hebben we echter ook de rol van het vliegwiel, de controleur en de partij die het nieuwe perspectief op de arbeidsmarkt zoekt/creëert.  Dat laatste, het creëren van nieuw perspectief, het organiseren en uitvoering geven aan het re-integratietraject, is waar we goed in zijn. Het controleren is waar de werkgever op het einde van het 2e jaar, wanneer er geen uitstoom heeft plaats gevonden, de maat over gemeten wordt door het UWV. Is het re-integratie traject adequaat en doeltreffend geweest? Om het populair te zeggen ont-zorgen wij de werkgever hierin door een volledig dossier aan te leveren met daarin verslagen over alle contact momenten en alle acties van de medewerker.

Organiseer steun van collega’s

Collega’s zijn een belangrijke support. Steun kun je verwachten als re-integrerende medewerker, maar beter is het om het zelf te creëren en te organiseren. De werknemer is in deze centrale actor. Wees duidelijk tegen je collega’s over het plan van aanpak, in die zin dat je collega’s niet tot in detail te weten wat er speelt. Het is echter goed dat ze weten wanneer je terugkomt en wat je dan gaat doen. Als je na een langdurig ziekteverzuim weer aan de slag gaat, hoe maak je je grenzen dan duidelijk aan je leidinggevende en collega’s? We leven immers in een tijd dat er op veel plaatsten op de arbeidsmarkt harder met minder mensen gewerkt moet worden. Op die manier voorkom je irritatie en creëer je steun. Zo’n positieve opstelling zullen je collega’s zeker waarderen.

Re-employ gerelateerde diensten:

Geïnspireerd op bron in intermediair

Back To Top