Waar zijn de meeste kansen op een baan? Iedereen weet wel dat de arbeidsmarkt begint aan te trekken. Er komen meer vacatures en steeds meer mensen slagen erin een baan te vinden.Maar, dit is nog zeker niet overal het geval. Er zijn nog steeds sectoren waar veel mensen hun baan verliezen. Het UWV heeft een groot onderzoek gedaan in het begin van 2015 en komt met de volgende resultaten;

Goede kansen op een baan

In de Techniek- en de ICT branche begint een tekort aan arbeidskrachten te ontstaan. In technische functies geldt dit voor monteurs, verspaners en lassers. Maar ook technisch tekenaars, constructeurs, calculators en technisch verkopers maken een goede kans op een baan, ongeacht de branche. Dan is er een tekort aan het ontstaan onder enkele medisch-technische beroepen, bijvoorbeeld opticies en audicien. En als je Hovenier wilt worden, maak je ook een goede kans op een baan.

Op hoger en wetenschappelijk niveau zijn er, naast veel technische beroepen, ook signalen van krapte in andere richtingen, bijvoorbeeld ICT-beroepen (programmeurs), het onderwijs (exacte vakken en talen) en specifieke financiële beroepen (bijvoorbeeld registeraccountants).

In de Zorgsector blijft een overschot aan aanbod bestaan, behalve in hele specifieke beroepen op hoger en wetenschappelijk niveau, zoals in de wijkverpleging, praktijkondersteuners voor huisartsen of specialisten in ouderengeneeskunde. Hier kun je gemakkelijker aan een baan komen.

Weinig kansen op een baan

In veel branches bestaan er nog steeds zgn. ‘overschotberoepen’. Dat zijn beroepen waar weinig vraag naar is, terwijl er een groot aanbod van arbeidskrachten bestaat. Dan kun je denken aan: kantoorassistent, receptionist, administratief medewerker, conciërge, klassenassistent of medewerker facilitaire dienst. Dit zijn vaak beroepen waar je wel een opleiding voor kunt volgen, maar die ook vaak worden ingevuld door mensen die er geen opleiding voor hebben. Hier kun je een enorme berg van concurrenten verwachten, als je solliciteert.

Daarnaast zitten veel financieel-administratief medewerkers, secretaressen en boekhouders zonder baan. Dat komt door de crisis, maar ook door de toename van de digitalisering. In de zorgsector verliezen momenteel met name veel helpenden, sociaal-cultureel werkers en kinderopvangleid(st)ers hun baan.

Kijk ook naar kansen in andere beroepen

Van-werk-naar-activiteiten of instroomprojecten voor werkzoekenden hoeven zich niet perse te richten op beroepen met een krappe arbeidsmarkt om succesvol te zijn. De overstap is waarschijnlijk veel makkelijker naar ‘aanpalende’ beroepen waar zich geen tekorten voordoen, maar mogelijk wel veel baanopeningen kunnen zijn. Weliswaar is er voor die beroepen meer aanbod voor vacatures, en dus meer concurrentie, maar de overstap kan makkelijker zijn als het gaat om beroepsgroepen die qua werkinhoud en gevraagde competenties aansluiten op de ervaring en het profiel van boventallig personeel of werkzoekenden.

Mismatch in beeld

De overzichten met krapte- en overschotberoepen bieden goede aanknopingspunten voor het voeren van arbeidsmarktbeleid. Allereerst maakt het de (toekomstige) tekorten waar in veel sectoren over wordt gesproken concreter, doordat deze analyse bewust op het niveau van concrete beroepen is uitgevoerd. De combinatie met de top 25 van overschotberoepen maakt heel duidelijk op welke facetten er sprake is van een mismatch op de arbeidsmarkt: de krapte- en overschotten concentreren zich in hele andere segmenten. De overstap van een overschotberoep naar een krapteberoep zal in de meeste gevallen geen realistische optie zijn. Daarvoor lopen op opleidingsniveau, talenten, interesses en ontwikkelmogelijkheden inde meeste gevallen te zeer uiteen.

Laat je niet ontmoedigen wanneer jij precies solliciteert in een lastige sector. Juist dan komt het aan op je presentatie- en sollicitatieskills. Dan kom je niet onderop, maar bovenop de berg sollicitanten te liggen. En als je effectief solliciteert en minimaal 85% aan de vacature eisen voldoet, maak je echt een goede kans. Maar, denk aan een sterke sollicitatiebrief en een professioneel CV!

Volledig rapport UWV: Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen.

Op werk.nl is er een speciale pagina die verwijst naar beschikbare relevante arbeidsmarktinformatiebronnen over beroepen met goede kansen op werk.

bronnen: UWV, sollicitietatiehulp, Panteia, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,