skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

6 tips om de controle los te laten en samen te werken in vertrouwen

  1. Accepteer/waardeer elkaars kwaliteiten en ook elkaars tekortkoming en begin bij jezelf: Controlegedrag vindt vaak een bron in het oordeel over de eigen of de ander zijn tekortkoming(en). En ja we zijn gewoon mensen die samen ook iets moois kunnen neerzetten.
  2. Naar onszelf en ook naar de ander kunnen we vaak kritisch kijken. Ook daar kunnen boeiende zaken uit ontstaan. We zullen dan wel kritiek moeten willen aanvaarden: Als de omgeving een opmerking heeft, aanvaard deze dan.  Kijk wat je er mee kunt, misschien is er wat te leren en als je er niets mee kunt kan dat ook.
  3. Onze vorige Blog ging over intuïtie & amateur psychologie  ‘Zorgen voor’ is vaak ingegeven omdat we, wanneer we voor de ander iets kunnen ‘betekenen’, we waarde ervaren. Stop met voor anderen te willen zorgen: Voor anderen willen zorgen is ook een vorm van controle.
  4. Wanneer we realiseren dat eenieder het altijd op een eigen manier zal zien, waarnemen, of ervaren dan pleit dat ons vrij om situaties te analyseren. Je krijgt er hoofdpijn van. De hoe, wat en waarom zijn overbodig. Blijf simpelweg in het moment. Je hoeft niet op alles een juist antwoord te vinden. Zeker niet vooraf!
  5. Soms is het goed om alternatieven te hebben, meerdere strategieën en wat altijd werkt is: KIS (keep it simple) en ook kleine stappen zijn resultaat. Ben daar dankbaar voor en ben vooral ook trots op die kleine stapjes.
  6. Fijn, goed en constructief samenwerken werkt als er respect en aandacht is. Positieve nieuwsgierigheid naar elkaar. Het gaat niet alleen over direct resultaten zien, het kan ook zo zijn dat de ‘omweg’ uiteindelijk de beste weg kan zijn. Soms levert ‘verdwalen’ schatten van ervaringen en ontdekkingen op. Iedereen heeft een uniek pad te bewandelen, respecteer dat ook.
Back To Top