skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Help we veranderen! Lang leven de verandering!

Alles verandert continu. Ook de oude Grieken wisten het al. De wijsgeer Heraclitus schreef zo’n 500 jaar voor Christus: “Alles stroomt (Panta Rhei)”. In de natuur verandert alles vanzelf.

Sommige ervaren al deze veranderingen als crisis. En uiteraard is het ook allemaal niet zo makkelijk. Als mens hebben we de eigenschap om ons te hechten aan mensen, dingen en situaties. Als specialisten op de veranderende arbeidsmarkt constateren wij, bij Re-employ, met regelmaat dat kennis  snel veroudert.  Het werk verandert zo snel, dat de kennis van vandaag, morgen al niet up-to-date meer is. Verwachtingen, eisen en nieuwe ontwikkelingen maken dat het niet meer gaat om wat je hebt gestudeerd, om wat je weet en kent. Nee, het gaat erom hoe je omgaat met veranderingen en hoe je daarbij je motivatie hoog houdt. Dat is de nieuwe graadmeter. Arbeidsvitaliteit en het bijhouden van het fit zijn voor de veranderende wereld en arbeidsmarkt moet het nieuwe motto zijn.

Wanneer we weer even bij de ouden Grieken de taalkundige herkomst van het woord crisis bestuderen,  komen wij bij de betekenissen: “scheiden, onderscheiden, beslissen,  richten en oordelen”. Nader bezien, is een crisis een dus ‘moment van de waarheid’, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.

In de afgelopen 15 jaar heeft Re-employ organisaties en hun medewerkers ondersteund in crises op de arbeidsmarkt,  vaak vanuit een curatieve insteek. Ook voor ons geldt dat aanpassen en antwoorden vinden op nieuwe uitdagingen geboden. We zijn daarin geslaagd! Vanuit onze nieuwe merken We-employ en We’re HRM. De nieuwe tijd vraagt om delen, support, vitaliteit en nog meer cruciaal dan voorheen, op het goede moment, de goede dingen besluiten.

Wij bouwen met u op het HRM gebied graag die nieuwe brug naar de nieuwe tijd.  Lang leven de verandering!

Back To Top