skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Ontslagdossier, voorkomen is beter dan genezen!

In de markt ontstaan voortdurend vraagstukken die voortkomen uit de verbinding tussen mens & organisatie. Het resultaat van deze verbintenis hangt sterk af van de manier waarop de (dynamische) relatie tussen werkgever en werknemer zich ontwikkelt en in hoeverre de belangen van partijen op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat het rendement van een organisatie direct afhangt van de betrokkenheid van werknemers en in welke mate zij aangesloten zijn bij de organisatiedoelstellingen.

De mate waarin en de wijze waarop werknemers zich ontwikkelen, wordt vastgelegd in  personeelsdossiers. Hoe kan dat effectiever? De praktijk laat zien dat werkgevers de meeste tijd kwijt zijn aan de werknemers die niet voldoen aan de verwachtingen en pas achteraf blijkt vaak dat in het personeelsdossier niet goed is vastgelegd wat de problemen en wat het plan van aanpak is. Dat kost een werkgever veel geld. De zogenoemde verbetertrajecten zijn het meest effectief indien de betreffende werknemer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen ontwikkeling en dat rol van de werkgever zich beperkt tot een ondersteunende. Hoe wordt dat bewerkstelligt?

Nu de wet Werk en Zekerheid (WWZ) is aangenomen, stelt de wetgever vanaf 2015 nog meer eisen aan de opbouw van een personeelsdossier. Zo dienen werkgevers voldoende te investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. Bij onvoldoende scholing loopt de werkgever het risico dat een (onwelwillende) werknemer niet kan worden ontslagen. Wat is goed werkgeverschap in relatie tot voldoende scholing?

In deze training wordt op praktische wijze tools aangereikt waarmee de manager of HR-adviseur de regie kan nemen danwel behouden in verbetertrajecten en welke invloed gebruikt kan worden om preventief in te grijpen. De methodiek van de dialoog loopt hierdoor heen als een rode draad. Voorts wordt kennis gedeeld over welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden er zijn om om te gaan met werknemers die niet kunnen of niet willen voldoen aan de verwachtingen van de organisatie. De situatie kan zich immers voordoen dat de beoogde verbinding tussen partijen niet haalbaar  is. Dan moet het personeelsdossier “ontslagrijp”  zijn of gemaakt worden. Het rendement hiervan is direct zichtbaar en vertaalt zich in lagere juridische kosten en ontslagvergoedingen. Deze heldere communicatie is ook voor medewerkers waardevol omdat in een periode van baanverlies, onduidelijkheid extra stress veroorzaakt.

Kortom een training om arbeidsjuridische kennis op te doen en te leren deze toe te passen.

De doelstellingen van de training zijn:

  • goed werkgeverschap/goed werknemerschap kunnen plaatsen in een juridisch arbeidsrechtelijke context
  • inzicht verkrijgen in de kracht van de dialoog
  • instrumenten ontdekken waarmee de werknemer de regisseur wordt van zijn eigen ontwikkeling
  • efficiënte en resultaatgerichte methodes invoeren om bij functioneringstrajecten een goed dossier op te bouwen
  • de gevolgen weten van de WWZ voor de opbouw van personeelsdossiers

En verder zorgt deze training voor:

  • meer praktische en theoretische juridische kennis aan de hand van het behandelen
    van leervragen en voorgelegde casuïstiek, waardoor deze direct toegepast kan worden in de praktijk van de manager of HR-professional
  • kennis van de eisen waaraan een “ontslagrijp” personeelsdossier moet voldoen

Meer informatie
Voor meer informatie over de Training Ontslagdossier neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.

Re-employ heeft voor een groot aantal gemeenten in Twente een op maat gesneden cursus programma “case-management” in elkaar gezet. Een hele klus die goed gelukt is. Ook de trainingselementen waren prima in orde, omdat ze goed aansloten bij de dagelijkse praktijk van de cursisten. Van de deelnemende gemeenten hebben we positieve reacties ontvangen.

Bert Tjeertes

 

Dank voor je rol in het proces van afscheid en een nieuwe toekomst creëren. Het hele traject heeft me veel gebracht en geleerd. En wat ik je zeker ook terug wil geven is dat je meer dan 100% gelijk had met je workshop LinkedIn: sinds de aanpassingen heb ik zeker tien (ook leuke) aanbiedingen en mails gehad. Fijn om te merken.

Patricia Meerkerk MSc

Mijn ogen zijn geopend, ik kan het, ik doe het en jij gelooft in mij, bedankt Peter!

Vera Hagen

Mijn ervaring met Re-employ heb ik als zeer positief ervaren. Het open staan, het meedenken, het inlevingsvermogen en het ondersteunen voelde als een warme deken die me zeer zeker heeft geholpen dingen weer in een beter perspectief te zien en daar energie uit te halen om mijn doel te kunnen blijven nastreven. Dat geeft ook een gevoel van geborgenheid, dat er mensen met je meedenken en er voor je zijn.

Philo van Enckevort

De maatwerkaanpak van Re-employ, om goed te kijken welke training past bij de cultuur van het Bronovo ziekenhuis en het Nebo verpleeghuis, kon ik erg waarderen. De verzuimtraining heeft ons goede handvatten gegeven om strakker te sturen op verzuim. Leidinggevenden zijn op dit moment beter bewust en gemotiveerd om te sturen op verzuimreductie.

Paul Kramers

Wat ik bij Re-employ heb gevonden en nog vind, is deskundigheid. Verder is men erg betrokken en mensgericht.

Henny Roos

"Ik heb het niet nodig". Dat was mijn eerste gedachte die door mijn hoofd schoot toen mijn voormalige werkgever voorstelde om in zee te gaan met een outplacement bureau. Solliciteren en brieven schrijven. Daar heb ik dus echt geen hulp bij nodig. Het duurde even voordat ik het als kans zag waar ik alleen maar beter van zou worden. Achteraf gezien, is het voor mij een heel goed proces geweest. Eigenlijk pluk ik nog steeds de vruchten van mijn outplacementtraject. Gek hoe zo’n besmet woord – dat was het in mijn beleving toch echt – me zoveel inzichten heeft gebracht .

Ellen Cornelissen

Over de sollicitatietrainingen van Re-employ zijn wij erg tevreden evenals over de persoonlijke begeleiding in outplacement trajecten.

Frenske Nederpelt

Ik vind het erg prettig dat er actief geluisterd wordt, dat er wordt meegedacht in de mogelijkheden en dat hierbij een pro-actieve houding wordt ingenomen. Dat geeft het gevoel, dat ondanks dat je als werkgever eindverantwoordelijke bent in een traject, je samenwerkt met een professionele partner die gaat voor het beste resultaat voor alle partijen.

Nanny Vermaas

In een organisatie als Careyn met 10.000 medewerkers onderkennen we de noodzaak om te sturen op mobiliteit. Door de fysieke en mentale belasting is het net als bij alle andere werkgevers in de zorg ook bij ons zo dat een deel van de medewerkers niet tot hun pensioengerechtigde leeftijd efficiënt, in optimaal welzijn en in goede gezondheid arbeid zullen en kunnen blijven verrichten. Wij zetten het mobiliteitsproject van Re-employ in om twee redenen. Uiteraard is de mogelijke kostenbesparing door het voorkomen en beperken van veelvuldige en langdurige uitval door ziekte. Reacties en resultaten zijn positief en er is sprake van een verfrissende aanpak .

Sylvia Nuis

Museum Rotterdam en het Centrum Beeldende Kunst te Rotterdam hebben een ingrijpende reorganisatie achter de rug, waarbij veel banen kwamen te vervallen. Door de inzet en deskundigheid  van Re-employ zijn er voor veel medewerkers passende oplossingen gevonden. De medewerkers werden gestimuleerd om vooruit te kijken waarbij er kansen ontstonden die de medewerkers eerst niet voor mogelijk hadden gehouden.

Bram Post

Re-employ heeft voor mij toegevoegde waarde omdat zij mij helpen nog beter inzicht te krijgen in mijn mogelijkheden. Ik vind het prettig dat er erg doelgericht gewerkt wordt. En natuurlijk niet onbelangrijk, ik voel mij erg op mijn gemak.

José van der Meer
Back To Top