Een disfunctionerende medewerker kan je na 1 juli alleen ontslaan met een goed dossier.

Hoe kom je van een disfunctionerende medewerker af? Vanaf 1 juli lukt dat alleen nog met een goed dossier. Want de regels gaan per die datum veranderen. In het dossier moet onder meer staan dat je de medewerker regelmatig hebt laten weten wat je van diens functioneren vindt, en dat je serieus hebt geholpen om het functioneren te verbeteren. Heb je geen goed verhaal? Dan krijg je geen toestemming voor ontslag, en sta je erg zwak in onderhandelingen over een vrijwillig vertrek.

Alleen Kantonrechter

Wat verandert er per 1 juli? Voortaan is alleen de kantonrechter de aangewezen route in geval van disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter beoordeelt of jij voldoende aanleiding hebt om tot beëindiging van het dienstverband te komen. Gegronde redenen zijn:

 1. Regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering
 2. Disfunctioneren
 3. Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer
 4. Werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar
 5. Verstoorde arbeidsrelatie
 6. Andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven

Werkgever zorgt voor scholing

Als de rechter er niet van overtuigd is dat er voldoende aanleiding is voor ontslag, dan kan het ontslag niet doorgaan. De rechter zal kijken of de werkgever zich als een goed werkgever heeft gedragen. Nieuw daarbij is dat de werkgever verplicht is te zorgen voor adequate scholing van de werknemer.

Heeft de werkgever steken laten vallen in de begeleiding van de werknemer, dan kan de werknemer ook nog aanspraak maken op een zogeheten ‘billijke vergoeding’. De hoogte van die vergoeding wordt door de kantonrechter bepaald.

Niet Voldaan

De werkgever moet zo’n vergoeding bijvoorbeeld betalen wanneer het ontslag te wijten is aan de werkgever, omdat deze niet aan re-integratieverplichtingen heeft voldaan, een verstoring van de arbeidsrelatie heeft veroorzaakt, de arbeidsomstandigheden niet goed op orde heeft of onvoldoende dossier heeft opgebouwd over het disfunctioneren van de werknemer. Net als in het oude ontslagrecht loopt een werkgever die geen goed dossier opbouwt dus flinke financiële risico’s.

Checklist

De meeste managers zijn er onzeker over hoe een rechter een zaak beoordeelt. Daarom zijn ze vaak veel geld kwijt aan advocaten. In de praktijkwijzer Dossieropbouw en ontslag vind je het hele verhaal op een rij. Hoe vul je consequent het dossier? Wanneer is een dossier ‘ontslagrijp’? Hoe schrijf je een goede brief? Ben jij goed bezig? Alleen als je 100 procent scoort op deze checklist:

 • Je faciliteert doorlopende scholing
 • Medewerkers hebben een actuele functieomschrijving
 • Je hanteert objectieve maatstaven in gedragsregels
 • Je voert functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken tijdig en regelmatig
 • Je maakt van die gesprekken, en van andere relevante gebeurtenissen, een verslag
 • Je houdt in de gaten of een werknemer ziek is of een gebrek heeft
 • Je brengt slecht nieuws tijdig
 • Je zegt concreet, onderbouwd met voorbeelden, waarom iemand niet voldoende functioneert. Als je dat niet durft of kunt, dan laat je je trainen.
 • Bij slecht functioneren maak je met de werknemer een verbeterplan
 • Je ondersteunt de werknemer bij het uitvoeren van het verbetertraject en biedt hiertoe specifieke scholing aan
 • Je evalueert het verbetertraject en formuleert duidelijke vervolgstappen
 • Bij wangedrag spreek je de medewerkers altijd aan
 • Met een zieke medewerker houd je contact en maak je tijdig een re-integratieplan
 • Je blijft altijd netjes, ook in brieven en e-mailverkeer!
 • Je geeft waardering en complimenten, maar alleen als deze echt verdiend zijn
 • Je komt je afspraken na

Bij twijfel zoek je goed advies: “Beter aan het werk” vanuit de kwaliteit van de dialoog.

Dus HRM professional en/of ondernemer, laat je geen angst voor 1 juli aanpraten. Bij twijfel bellen: 085-4884060.

Heb je drie of meer vakjes niet aangevinkt? Dan is het tijd om je aanpak snel op orde te krijgen!“Personeelsdossier het kan eenvoudiger en goedkoper” verzorgd voor HRM professionals van zorginstellingen uit de regio Rijn- en bollenstreek. Middels de 8 stappen hand-out blijkt  het ook met de nieuwe wetgeving goed te doen om ‘WWZ proof’ te werken

Lees ook: