skip to Main Content
085-4884060 info@re-employ.nl
dochter-bedrijven-onze-merken-25h   We employ  divider-25h  Re employ  divider-25h  employ groep logo DEFINITIEF

Training: Preventiemedewerker

De nieuwe Arbowet, die per 1 juli 2017 ingaat, schrijft een prominentere rol toe aan de preventiemedewerker. Binnen deze nieuwe wet is vastgelegd dat de preventiewerker met instemming van de werknemersvertegenwoordiging (zowel de persoon als diens rol),wordt benoemd. Dit om de garantie in te bouwen dat de preventiemedewerker effectief kan worden ingezet om de werkgever te ondersteunen bij het zorgen voor een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid. Bij een goed integraal beleid kan dit ook veel kosten besparen.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn onder andere:

  • Adviseren van en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Het adviseren van en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • Deze maatregelen (mede) uitvoeren. We-employ organiseert met regelmaat de praktische training Preventiemedewerker waarin u of uw medewerker binnen één dag wordt opgeleid tot Preventiemedewerker.

Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

Voor wie?

De training Preventiemedewerker is bedoeld voor (aankomend) Preventiemedewerkers. Dit kan iedere medewerker van de organisatie zijn die affiniteit met Arbozaken heeft zoals:

  • HR-medewerkers
  • Facilitair medewerkers
  • De directeur zelf (bij bedrijven kleiner dan 25 medewerkers).

Voor de training Preventiemedewerker is geen specifieke voorkennis nodig.

Wilt u meer informatie over de Training Preventiemedewerker? Neem contact met ons op via 085-4884060 of stuur een e-mail.

 

Dank voor je rol in het proces van afscheid en een nieuwe toekomst creëren. Het hele traject heeft me veel gebracht en geleerd. En wat ik je zeker ook terug wil geven is dat je meer dan 100% gelijk had met je workshop LinkedIn: sinds de aanpassingen heb ik zeker tien (ook leuke) aanbiedingen en mails gehad. Fijn om te merken.

Patricia Meerkerk MSc

Museum Rotterdam en het Centrum Beeldende Kunst te Rotterdam hebben een ingrijpende reorganisatie achter de rug, waarbij veel banen kwamen te vervallen. Door de inzet en deskundigheid  van Re-employ zijn er voor veel medewerkers passende oplossingen gevonden. De medewerkers werden gestimuleerd om vooruit te kijken waarbij er kansen ontstonden die de medewerkers eerst niet voor mogelijk hadden gehouden.

Bram Post

"Ik heb het niet nodig". Dat was mijn eerste gedachte die door mijn hoofd schoot toen mijn voormalige werkgever voorstelde om in zee te gaan met een outplacement bureau. Solliciteren en brieven schrijven. Daar heb ik dus echt geen hulp bij nodig. Het duurde even voordat ik het als kans zag waar ik alleen maar beter van zou worden. Achteraf gezien, is het voor mij een heel goed proces geweest. Eigenlijk pluk ik nog steeds de vruchten van mijn outplacementtraject. Gek hoe zo’n besmet woord – dat was het in mijn beleving toch echt – me zoveel inzichten heeft gebracht .

Ellen Cornelissen

Mijn ogen zijn geopend, ik kan het, ik doe het en jij gelooft in mij, bedankt Peter!

Vera Hagen

Ik vind het erg prettig dat er actief geluisterd wordt, dat er wordt meegedacht in de mogelijkheden en dat hierbij een pro-actieve houding wordt ingenomen. Dat geeft het gevoel, dat ondanks dat je als werkgever eindverantwoordelijke bent in een traject, je samenwerkt met een professionele partner die gaat voor het beste resultaat voor alle partijen.

Nanny Vermaas

Re-employ heeft voor mij toegevoegde waarde omdat zij mij helpen nog beter inzicht te krijgen in mijn mogelijkheden. Ik vind het prettig dat er erg doelgericht gewerkt wordt. En natuurlijk niet onbelangrijk, ik voel mij erg op mijn gemak.

José van der Meer

Mijn ervaring met Re-employ heb ik als zeer positief ervaren. Het open staan, het meedenken, het inlevingsvermogen en het ondersteunen voelde als een warme deken die me zeer zeker heeft geholpen dingen weer in een beter perspectief te zien en daar energie uit te halen om mijn doel te kunnen blijven nastreven. Dat geeft ook een gevoel van geborgenheid, dat er mensen met je meedenken en er voor je zijn.

Philo van Enckevort

Wat ik bij Re-employ heb gevonden en nog vind, is deskundigheid. Verder is men erg betrokken en mensgericht.

Henny Roos

In een organisatie als Careyn met 10.000 medewerkers onderkennen we de noodzaak om te sturen op mobiliteit. Door de fysieke en mentale belasting is het net als bij alle andere werkgevers in de zorg ook bij ons zo dat een deel van de medewerkers niet tot hun pensioengerechtigde leeftijd efficiënt, in optimaal welzijn en in goede gezondheid arbeid zullen en kunnen blijven verrichten. Wij zetten het mobiliteitsproject van Re-employ in om twee redenen. Uiteraard is de mogelijke kostenbesparing door het voorkomen en beperken van veelvuldige en langdurige uitval door ziekte. Reacties en resultaten zijn positief en er is sprake van een verfrissende aanpak .

Sylvia Nuis

Re-employ heeft voor een groot aantal gemeenten in Twente een op maat gesneden cursus programma “case-management” in elkaar gezet. Een hele klus die goed gelukt is. Ook de trainingselementen waren prima in orde, omdat ze goed aansloten bij de dagelijkse praktijk van de cursisten. Van de deelnemende gemeenten hebben we positieve reacties ontvangen.

Bert Tjeertes

Over de sollicitatietrainingen van Re-employ zijn wij erg tevreden evenals over de persoonlijke begeleiding in outplacement trajecten.

Frenske Nederpelt

De maatwerkaanpak van Re-employ, om goed te kijken welke training past bij de cultuur van het Bronovo ziekenhuis en het Nebo verpleeghuis, kon ik erg waarderen. De verzuimtraining heeft ons goede handvatten gegeven om strakker te sturen op verzuim. Leidinggevenden zijn op dit moment beter bewust en gemotiveerd om te sturen op verzuimreductie.

Paul Kramers
Back To Top